This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Kielce
 • Kraków
 • Rzeszów
 • Toruń
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Dynamics 365

Dodatkowe atuty:

 • Power Platform

Zespół Dynamics 365 w Sii  to ponad 170 doświadczonych specjalistów – konsultantów, architektów, programistów, którzy zdobyli doświadczenie w pracy przy projektach wdrożeniowych, migracjach systemu do najnowszej wersji Dynamics 365 F/SCM, a także projektach z obszaru rozwoju i utrzymania czy budowy produktów Dynamics 365.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy Programistów Dynamics 365 F/SCM, którzy będą uczestniczyć w projektach wdrożeniowych, utrzymaniowych, czy też w pracach rozwojowych, mających na celu budowę produktów.

Projekty są dobierane zgodnie z zainteresowaniami danej osoby. Obecnie poszukujemy 8 osób do wszystkich obszarów.

Twoje zadania

 • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących Dynamics 365 F/SCM
 • Projektowanie i implementacja rozwiązań biznesowych w Dynamics 365 F/SCM oraz integracja z systemami zewnętrznymi
 • Budowanie interfejsów między Dynamics 365, Power Platform i innymi systemami
 • Programowanie w środowisku Dynamics AX/ Dynamics 365 F/SCM i MS Visual Studio z uwzględnieniem najlepszych praktyk programistycznych
 • Bieżące utrzymanie oraz rekomendowanie możliwości rozbudowy istniejących funkcjonalności systemu Dynamics AX/ Dynamics 365 F/SCM
 • Analiza potrzeb rozwoju systemu Microsoft Dynamics 365 F/SCM, dostosowywanie istniejących funkcjonalności do zgłoszonych wymagań
 • Dbanie o terminowość i jakość dostarczanego oprogramowania
 • Współpraca z zespołem przy projektowaniu i rozwoju Dynamics AX/ Dynamics 365 F/SCM
 • Rozwiązywanie problemów i identyfikacja błędów systemu 
 • Opracowywanie i sporządzanie dokumentacji budowanych rozwiązań oraz ich testowanie
 • Dzielenie się wiedzą, wdrażanie najlepszych praktyk w zespole

Twoje umiejętności
 • Praktyczna i funkcjonalna znajomość systemu MS Dynamics 365 F/SCM oraz wcześniejszych wersji AX
 • Dobra znajomość architektury Dynamics 365 F/SCM, AX 2012, API systemu, struktury obiektów systemu
 • Znajomość narzędzi dedykowanych przez Microsoft do wsparcia prac projektowych: DevOps, LCS, Azure
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w przypadku realizacji projektów dla klientów międzynarodowych
 • Umiejętność identyfikowania problemów i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań
 • Gotowość do działania i współpracy, komunikatywność
 • Kreatywność, nieszablonowe myślenie i pasja
 • Otwarty umysł, ciekawość, gotowość do nauki

Mile widziane:

 • Znajomość rozwiązań Power Platform
 • Certyfikaty Dynamics F/SCM, Power Platform oraz Azure

Nr oferty 230306-MBH1K

Possible locations
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Szczecin
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Kielce
 • Cracow
 • Rzeszow
 • Torun
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • Dynamics 365

Nice to have:

 • Power Platform

The Dynamics 365 team at Sii consists of more than 170 experienced professionals - consultants, architects, programmers, who have gained experience working on implementation projects, system migrations to the latest version of Dynamics 365 F/SCM, as well as projects in the area of development and maintenance or building Dynamics 365 products.

We are currently looking for Dynamics 365 F/SCM Developers to join our team to participate in implementation, maintenance or development projects to build products.

Projects are selected according to the individual's interests. We are currently looking for 8 people for all areas.

Your role

 • Creating innovative solutions using Dynamics 365 F/SCM
 • Designing and implementing business solutions in Dynamics 365 F/SCM and integrating with external systems
 • Building interfaces between Dynamics 365, Power Platform and other systems
 • Programming in Dynamics AX/ Dynamics 365 F/SCM environment and MS Visual Studio taking into account programming best practices
 • Ongoing maintenance and recommending opportunities to expand existing Dynamics AX/ Dynamics 365 F/SCM functionality
 • Analyzing the development needs of Microsoft Dynamics 365 F/SCM system, adapting existing functionalities to the reported requirements
 • Ensuring the timeliness and quality of the software delivered
 • Collaborating with the team in the design and development of Dynamics AX/ Dynamics 365 F/SCM
 • Troubleshooting and identifying system errors
 • Developing and drafting documentation of built solutions and testing them
 • Sharing knowledge, implementing best practices within the team

Your skills
 • Practical and functional knowledge of MS Dynamics 365 F/SCM system and earlier versions of AX
 • Good knowledge of Dynamics 365 F/SCM architecture, AX 2012, system API, system object structure
 • Knowledge of Microsoft-dedicated tools to support project work: DevOps, LCS, Azure
 • Knowledge of English to communicate freely in case of implementation of projects for international clients
 • Ability to identify problems and self-reliance in finding solutions
 • Willingness to act and cooperate, communicativeness
 • Creativity, out-of-the-box thinking and passion
 • Open mind, curiosity, readiness to learn

Optional:

 • Knowledge of Power Platform solutions
 • Dynamics F/SCM, Power Platform and Azure certifications

Job no. 230306-MBH1K

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?