This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Łódź
Technologie i narzędzia
 • Active Directory
 • MS Windows
 • LAN/WAN
 • Wi-Fi

IT Operations to zespół odpowiedzialny za realizację zadań i projektów w obszarze utrzymania: stanowisk roboczych i urządzeń mobilnych: komputerów, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, drukarek (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung), serwerów, systemów operacyjnych, sieci (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS), baz danych (SQL, Oracle), aplikacji (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

Obecnie poszukujemy Młodszego specjalisty ds. wsparcia IT, który będzie świadczył wysokiej jakości usługi bezpośrednio w biurze klienta zlokalizowanym w dzielnicy Łódź – Teofilów.

Praca będzie polegała na wsparciu technicznym w zakresie rozwiązywania problemów I oraz II linii wsparcia. W zależności od Twojego doświadczenia, preferencji co do formy zatrudnienia, rodzajów zadań oraz oczekiwań finansowych, gwarantujemy możliwość dalszego rozwoju w wybranym kierunku.

Twoje zadania

 • Wsparcie IT użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów technicznych związanych z aplikacjami, systemami oraz sprzętem komputerowym
 • Przygotowywanie komputerów użytkowników do pracy
 • Wsparcie klienta w rozwiązywaniu problemów z sieciami LAN/WAN i Wi-Fi
 • Podstawowa konfiguracja serwerów, sieci LAN/WAN i Wi-Fi
 • Poznawanie mechanizmów monitoringu i analizy infrastruktury IT
 • Profesjonalna realizacja zadań zgodnie z międzynarodowymi standardami świadczenia usług informatycznych ITIL

Twoje umiejętności
 • Minimum rok doświadczenia zawodowego w technicznym wsparciu użytkowników
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny
 • Wiedza na temat budowy sprzętu komputerowego oraz podstawowych elementów konfiguracji
 • Dobra znajomość MS Windows, MS Active Directory, MS Office oraz doświadczenie pracy z nimi
 • Znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i utrzymaniem sieci LAN/WAN i Wi-Fi
 • Umiejętności interpersonalne – komunikatywność, otwartość
 • Wykształcenie techniczne

Nr oferty 230315-PSQXK

Possible location
 • Lodz
Technologies & tools
 • Active Directory
 • MS Windows
 • LAN/WAN
 • Wi-Fi

IT Operations is a team responsible for carrying out tasks and projects in the area of maintenance of: workstations and mobile devices: computers, laptops, tablets, cell phones, printers (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung), servers, operating systems, networks (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS), databases (SQL, Oracle), applications (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

We are currently looking for a Junior IT Support Specialist to provide quality services directly to the client's office located in the Lodz - Teofilow district.

The work will consist of technical support in solving 1st and 2nd line support problems. Depending on your experience, preference for the form of employment, types of tasks and financial expectations, we guarantee the possibility of further development in the chosen direction.

Your role

 • Providing IT support to users in resolving technical problems related to applications, systems and hardware
 • Preparing users' computers for operation
 • Customer support in troubleshooting LAN/WAN and Wi-Fi networks
 • Basic configuration of servers, LAN/WAN and Wi-Fi networks
 • Learning about monitoring and analysis mechanisms for IT infrastructure
 • Performing tasks in a professional manner in accordance with ITIL international standards of IT service delivery

Your skills
 • Minimum one year of work experience in technical user support
 • Very good knowledge of spoken and written English - prerequisite
 • Knowledge of computer hardware design and basic configuration elements
 • Good knowledge of MS Windows, MS Active Directory, MS Office and experience working with them
 • Knowledge of issues related to the configuration and maintenance of LAN/WAN and Wi-Fi networks
 • Interpersonal skills - communication skills, openness
 • Technical education

Job no. 230315-PSQXK

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy i status preferowanego partnera u wielu klientów

Projekt dopasowany do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?