This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Łódź

Podróże to twoje hobby? Jesteś dobry w wyszukiwaniu, planowaniu i organizowaniu wyjazdów od A do Z? To idealna okazja byś mógł pochwalić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem.

Dołącz do naszego zespołu Shared Services Center Travels, gdzie będziesz odpowiedzialny za organizację podróży służbowych naszych Power People!

Twoje zadania

 • Kompleksowa organizacja wyjazdów krajowych i zagranicznych, jak i wsparcie osób wyjeżdżających (np. w procesie uzyskania wizy)
 • Rezerwacja połączeń lotniczych, hoteli, samochodów na podstawie otrzymywanych zleceń
 • Bieżące monitorowanie ograniczeń pandemicznych w krajach docelowych
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie organizacji wyjazdów
 • Dbałość o dokumentację
 • Ciągła nauka i poszerzanie swojej wiedzy dotyczącej wyjazdów zagranicznych, obowiązujących przepisów: pozwoleń na pracę, rejestracji u odpowiednich służb, zgłoszeń administracyjnych
 • Poszukiwanie i proponowanie usprawnień w procesie organizacji wyjazdów

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
 • Gotowość do pracy w elastycznych godzinach według wcześniej ustalonego grafiku, w godzinach 8-16, 10-18, 12-20
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Mile widziane doświadczenie w organizowaniu podróży krajowych i zagranicznych (np. staże, praktyki w biurach podróży) 
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność, otwartość, dokładność oraz dobra organizacja pracy

Nr oferty 230316-YBLIB

Possible location
 • Łódź

Is traveling your hobby? Are you good at researching, planning and organizing trips from A to Z? This is the perfect opportunity for you to show off your skills and experience.

Join our Shared Services Center Travels team, where you will be responsible for organizing business travel for our Power People!

Your role

 • Comprehensive organization of domestic and international trips, as well as support for those leaving (e.g., in the process of obtaining a visa)
 • Booking airline connections, hotels, cars on the basis of orders received
 • Ongoing monitoring of pandemic restrictions in destination countries
 • Collaborating with external suppliers in organizing trips
 • Taking care of documentation
 • Continuous learning and expanding one's knowledge of foreign travel, applicable regulations: work permits, registration with relevant departments, administrative notifications
 • Seeking and proposing improvements in the process of organizing trips

Your skills
 • Higher education or in the course of study
 • Willingness to work flexible hours according to a predetermined schedule, 8am - 4pm, 10am - 6pm, 12pm - 8pm
 • Very good knowledge of English, both spoken and written
 • Experience in organizing domestic and international travel (e.g. internships, apprenticeships in travel agencies) is welcome
 • Good knowledge of MS Office package
 • Ability to set priorities and work under time pressure
 • Communicativeness, openness, accuracy and good organization of work

Job no. 230316-YBLIB

This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Łódź

Podróże to twoje hobby? Jesteś dobry w wyszukiwaniu, planowaniu i organizowaniu wyjazdów od A do Z? To idealna okazja byś mógł pochwalić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem.

Dołącz do naszego zespołu Shared Services Center Travels, gdzie będziesz odpowiedzialny za organizację podróży służbowych naszych Power People!

Twoje zadania

 • Kompleksowa organizacja wyjazdów krajowych i zagranicznych, jak i wsparcie osób wyjeżdżających (np. w procesie uzyskania wizy)
 • Rezerwacja połączeń lotniczych, hoteli, samochodów na podstawie otrzymywanych zleceń
 • Bieżące monitorowanie ograniczeń pandemicznych w krajach docelowych
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie organizacji wyjazdów
 • Dbałość o dokumentację
 • Ciągła nauka i poszerzanie swojej wiedzy dotyczącej wyjazdów zagranicznych, obowiązujących przepisów: pozwoleń na pracę, rejestracji u odpowiednich służb, zgłoszeń administracyjnych
 • Poszukiwanie i proponowanie usprawnień w procesie organizacji wyjazdów

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
 • Gotowość do pracy w elastycznych godzinach według wcześniej ustalonego grafiku, w godzinach 8-16, 10-18, 12-20
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Mile widziane doświadczenie w organizowaniu podróży krajowych i zagranicznych (np. staże, praktyki w biurach podróży) 
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność, otwartość, dokładność oraz dobra organizacja pracy

Nr oferty 230316-YBLIB

Possible location
 • Łódź

Is traveling your hobby? Are you good at researching, planning and organizing trips from A to Z? This is the perfect opportunity for you to show off your skills and experience.

Join our Shared Services Center Travels team, where you will be responsible for organizing business travel for our Power People!

Your role

 • Comprehensive organization of domestic and international trips, as well as support for those leaving (e.g., in the process of obtaining a visa)
 • Booking airline connections, hotels, cars on the basis of orders received
 • Ongoing monitoring of pandemic restrictions in destination countries
 • Collaborating with external suppliers in organizing trips
 • Taking care of documentation
 • Continuous learning and expanding one's knowledge of foreign travel, applicable regulations: work permits, registration with relevant departments, administrative notifications
 • Seeking and proposing improvements in the process of organizing trips

Your skills
 • Higher education or in the course of study
 • Willingness to work flexible hours according to a predetermined schedule, 8am - 4pm, 10am - 6pm, 12pm - 8pm
 • Very good knowledge of English, both spoken and written
 • Experience in organizing domestic and international travel (e.g. internships, apprenticeships in travel agencies) is welcome
 • Good knowledge of MS Office package
 • Ability to set priorities and work under time pressure
 • Communicativeness, openness, accuracy and good organization of work

Job no. 230316-YBLIB

Dlaczego Sii

Najlepsze Miejsce Pracy od 2015

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy i status preferowanego partnera u wielu klientów

Projekt dopasowany do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

500 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Stabilność zatrudnienia

1,4 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj teraz Poleć znajomego

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?