This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Lublin
 • Gdańsk
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Microsoft Office

Dodatkowe atuty:

 • CMS

Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda zarządzanie contentem w dużej firmie? Jeśli lubisz wyzwania, dobrze piszesz, a wielozadaniowość to Twój żywioł – mamy dla Ciebie idealną propozycję! Poznaj ofertę płatnego stażu, który pozwoli Ci postawić pierwsze kroki w marketingowej karierze.  

Do Działu Marketingu Sii, największej firmy IT & inżynieryjnej w Polsce, poszukujemy osoby na stanowisko Stażysty, która będzie pełniła obowiązki Content Publishera i wesprze działania komunikacyjne związane z publikacją treści, zarządzeniem ich jakością i aktualizacją. 

Jeśli zarządzanie treściami online to Twój żywioł, lubisz uczyć się nowych rzeczy, a skrupulatność to Twoje drugie imię – aplikuj! Dołączysz do dynamicznie rozwijającego się, ponad 40-osobowego zespołu o szerokim przekroju kompetencji – od web analityków po copywriterów, a Twoja praca będzie miała realne przełożenie na wizerunek firmy. 

Twoje zadania

 • Publikowanie treści w systemie CMS (np. publikowanie artykułów na blogu, wydarzeń na stronie)
 • Tworzenie nowych stron internetowych i publikowanie podcastów
 • Kontrolowanie jakości publikowanych treści
 • Wsparcie w naprawie błędów CMS (poprawa kodu, konwersja do edytora bloków, naprawa linków, pomoc w edycji, poprawa SEO)
 • Raportowanie o postępie prac i ewentualnych problemach technicznych
 • Tworzenie wydarzeń w D365
 • Analiza i aktualizacja kluczowych danych firmy
 • Dodawanie zdjęć do repozytorium zdjęć
 • Bieżące wsparcie Działu Marketingu i Komunikacji

Twoje umiejętności
 • Sumienność i skrupulatność 
 • Status studenta (preferowany kierunek z obszaru marketingu lub komunikacji)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego  
 • Mile widziana znajomość systemu CMS 
 • Gotowość do nauki obsługi nowych narzędzi
 • Dyspozycyjność w wymiarze minimum ¾ etatu 
 • Zaawansowana znajomość pakietu Office 
 • Elastyczność i dobra organizacja pracy 
 • Nastawienie na rozwiązywanie problemów
 • Inicjatywa własna w szukaniu i proponowaniu nowych rozwiązań i usprawnień

Nr oferty 230317-SHF9Q

Possible locations
 • Lublin
 • Gdansk
Technologies & tools

Must have:

 • Microsoft Office

Nice to have:

 • CMS

Do you want to learn what content management looks like in a large company? If you like challenges, you write well, and multitasking is your element - we have the perfect offer for you! Explore the offer of a paid internship that will allow you to take your first steps in a marketing career.

To the Marketing Department of Sii, the largest IT & engineering company in Poland, we are looking for a person for the position of an Intern who will perform the duties of a Content Publisher and support communication activities related to content publishing, content quality management and updating.

If managing online content is your element, you like learning new things, and meticulousness is your middle name - apply! You will join a dynamically growing team of more than 40 people with a wide range of competencies - from web analysts to copywriters, and your work will have a real impact on the company's image.

Your role

 • Publishing content in CMS (e.g., publishing blog articles, website events)
 • Creating new websites and publishing podcasts
 • Controlling the quality of published content
 • Support in fixing CMS errors (code improvement, conversion to block editor, link repair, editing assistance, SEO improvement)
 • Reporting on the progress of work and any technical problems
 • Creating events in D365
 • Analyzing and updating key company data
 • Adding images to the image repository
 • Ongoing support of the Marketing and Communications Department

Your skills
 • Conscientiousness and meticulousness
 • Student status (preferred major in marketing or communications)
 • Very good knowledge of English
 • Knowledge of CMS is welcome
 • Readiness to learn how to use new tools
 • Availability at least ¾ full time
 • Advanced knowledge of Office
 • Flexibility and good organization of work
 • Willingness to solve problems
 • Own initiative in seeking and proposing new solutions and improvements

Job no. 230317-SHF9Q

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy i status preferowanego partnera u wielu klientów

Projekt dopasowany do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?