This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Gdańsk
 • Piła
 • Poznań
 • Szczecin
 • Katowice
 • Gliwice
 • Częstochowa
 • Kielce
 • Kraków
 • Warszawa
 • Lublin
 • Łódź
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • C#
 • JavaScript
 • TypeScript
 • HTML
 • CSS
 • Azure
 • ASP.NET MVC
 • .NET Core
 • Power Apps
 • MSSQL Server
 • MSSQL Reporting
 • Fake Xrm Easy

Dodatkowe atuty:

 • ReactJS
 • Angular
 • Bootstrap
 • Power BI

Zespół Dynamics 365 w Sii to blisko 170 doświadczonych specjalistów – konsultantów, architektów, programistów, którzy posiadają doświadczenie w pracy przy projektach wdrożeniowych, upgrade’ach czy projektach z obszaru rozwoju i utrzymania oraz budowy produktów Dynamics 365 CRM. Nasi specjaliści to w większości osoby z bogatym doświadczeniem w branży.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy Programistów Dynamics 365/Power Platform, którzy będą uczestniczyć w projektach wdrożeniowych oraz utrzymaniowych.

Twoje zadania

 • Projektowanie i implementacja rozwiązań biznesowych w MS Dynamics 365/Power Platform oraz integracja z systemami zewnętrznymi
 • Tworzenie nowych rozwiązań biznesowych w Microsoft Dynamics 365/Power Platform
 • Bieżące utrzymanie oraz rekomendowanie możliwości rozbudowy istniejących rozwiązań
 • Modelowanie procesów w odniesieniu do potrzeb klienta i funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365/Power Platform
 • Rozwiązywanie problemów i identyfikacja błędów związanych z systemem
 • Szacowanie pracochłonności zadań projektowych
 • Współpraca z zespołem konsultantów/programistów w przygotowywaniu rozwiązań da klientów
 • Testowanie i dokumentowanie prac

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek Informatyka lub pokrewny)
 • 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z programowaniem dla Microsoft Dynamics 365 CRM
 • Znajomość zasad programowania obiektowego
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Postawa "can-do"
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

Nr oferty 230317-3LD5P

Possible locations
 • Gdansk
 • Pila
 • Poznan
 • Szczecin
 • Katowice
 • Gliwice
 • Czestochowa
 • Kielce
 • Cracow
 • Warsaw
 • Lublin
 • Lodz
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • C#
 • JavaScript
 • TypeScript
 • HTML
 • CSS
 • Azure
 • ASP.NET MVC
 • .NET Core
 • Power Apps
 • MSSQL Server
 • MSSQL Reporting
 • Fake Xrm Easy

Nice to have:

 • ReactJS
 • Angular
 • Bootstrap
 • Power BI

The Dynamics 365 team at Sii consists of nearly 170 experienced specialists - consultants, architects, developers, who have experience in working on implementation projects, upgrades or projects in the area of development and maintenance and building Dynamics 365 CRM products. Our specialists are mostly people with extensive experience in the industry.

Currently, we are looking for Dynamics 365/Power Platform Developers to join our team to participate in implementation and maintenance projects.

Your role

 • Design and implementation of business solutions in MS Dynamics 365/Power Platform and integration with external systems
 • Development of new business solutions in Microsoft Dynamics 365/Power Platform
 • Ongoing maintenance and recommending opportunities to expand existing solutions
 • Modeling processes in relation to customer needs and Microsoft Dynamics 365/Power Platform functionality
 • Troubleshooting and identifying system-related errors
 • Estimating the labor intensity of project tasks
 • Collaborating with the consultant/programmer team in preparing da solutions for clients
 • Testing and documenting work

Your skills
 • University degree (Computer Science or related field preferred)
 • 2 years of work experience related to programming for Microsoft Dynamics 365 CRM
 • Knowledge of object-oriented programming principles
 • Good knowledge of the English language
 • A "can-do" attitude
 • Very good interpersonal and communication skills

Job no. 230317-3LD5P

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy i status preferowanego partnera u wielu klientów

Projekt dopasowany do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?