This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Gdańsk
 • Gdynia

Dołącz do Centrum Kompetencyjnego Engineering, zajmującego się szeroko pojętą inżynierią przemysłową. Największe kompetencje zdobyliśmy w branży motoryzacyjnej, gdzie dostarczamy kompleksowe usługi od projektowania mechaniki, instalacji elektrycznych, pneumatyki, po programowanie sterowników PLC i robotów.

Jako Młodszy Programista PLC staniesz się częścią zespołu odpowiedzialnego za rozruch i testowanie maszyn wykorzystywanych w transporcie morskim.

Osobom obejmującym to stanowisko oferujemy m.in.: odzież roboczą oraz walizkę z niezbędnymi narzędziami do pracy, laptop lub telefon służbowy i finansowanie szkoleń. Umożliwiamy pracownikom zdobywanie niezbędnych uprawnień.

Twoje zadania

 • Pomiar izolacji i rezystancji uzwojeń silników, generatorów
 • Diagnostyka układu paliwowego oraz hydraulicznego
 • Sprawdzanie układu zasilania
 • Konfiguracja i uruchomienie sterowników PLC, HMI
 • Uruchamianie maszyn Straddle
 • Konfiguracja i diagnostyka układu kierowniczego
 • Ustawianie czujników: ciśnienia, optycznych, indukcyjnych
 • Diagnostyka obwodów elektrycznych, sprawdzenie poprawności połączenia
 • Praca z dokumentacją oraz programem w języku Ladder
 • Montaż podzespołów elektrycznych: zasilacze, inwertery, płytki PCB

Twoje umiejętności
 • Minimum rok doświadczenia na stanowisku Inżyniera rozruchu maszyn/Inżyniera automatyki lub pokrewnych
 • Znajomość TIA Portal
 • Wiedza na temat elektryki pojazdu i wykonywania prac elektrycznych
 • Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną oraz czytania schematów elektrycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie – pracujemy w międzynarodowym zespole
 • Wykształcenie kierunkowe – średnie techniczne lub zawodowe
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Uprawnienia SEP

Mile widziane:

 • Wiedza z zakresu mechaniki i hydrauliki
 • Doświadczenie w pracy z maszynami przemysłowymi i maszynami do przewozu kontenerów

Nr oferty 230320-RXDS2

Possible locations
 • Gdansk
 • Gdynia

Join Engineering Competence Center, which deals with industrial engineering in its broadest sense. Our greatest expertise has been in the automotive industry, where we provide comprehensive services from mechanical, electrical and pneumatic design to PLC and robot programming.

As a Junior PLC Programmer, you will become part of a team responsible for commissioning and testing of machinery used in marine transportation.

Among other things, we offer individuals taking on this position the following: work clothes and a suitcase with the necessary tools for the job, a laptop or business phone and funding for training. We enable employees to acquire the necessary licenses.

Your role

 • Measurement of insulation and resistance of windings of engines, generators
 • Diagnostics of fuel and hydraulic systems
 • Checking of power supply system
 • Configuration and commissioning of PLC, HMI controllers
 • Startup of Straddle machines
 • Configuration and diagnostics of steering system
 • Setting up sensors: pressure, optical, inductive sensors
 • Diagnostics of electrical circuits, checking correctness of connections
 • Working with documentation and software in Ladder language
 • Assembly of electrical components: power supplies, inverters, PCBs

Your skills
 • Minimum of one year experience as a Machine Commissioning Engineer/Automation Engineer or related position
 • Knowledge of TIA Portal
 • Knowledge of vehicle electrics and performing electrical work
 • Ability to work with technical documentation and read electrical schematics
 • Knowledge of English at a communicative level, both oral and written - we work in an international team
 • Education in the field - technical or vocational secondary education
 • Driving license category B
 • SEP license

Optional:

 • Knowledge of mechanics and hydraulics
 • Experience working with industrial machinery and container machinery

Job no. 230320-RXDS2

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy i status preferowanego partnera u wielu klientów

Projekt dopasowany do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?