This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Warszawa

Piszesz, redagujesz i publikujesz, a do tego potrafisz budować pozytywny wizerunek firmy w każdym kanale komunikacji? Jeśli to Twój żywioł, mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia!  

Do naszego Zespołu Komunikacji poszukujemy Specjalisty ds. social media. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obszar komunikacji zewnętrznej naszej organizacji.  

Co Cię czeka? Praca w doświadczonym zespole oraz możliwość tworzenia wizerunku dla najlepszego miejsca pracy w Polsce zatrudniającego ponad 7 500 ekspertów! Jeśli masz minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku – poznaj szczegóły ogłoszenia i aplikuj! 

Twoje zadania

 • Zarządzanie oficjalnymi kanałami Sii Polska w mediach społecznościowych: Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok
 • Publikowanie treści zgodne z samodzielnie tworzonym harmonogramem
 • Pisanie copy i optymalizacja treści, aby zapewnić spójny ton głosu marki
 • Publikacja postów oraz obsługa aktywności (m.in. wiadomości i komentarze)
 • Zapewnianie jakości, różnorodności i regularności publikowanych treści
 • Wdrażanie strategii komunikacji na profilach społecznościowych
 • Weryfikacja jakości i spójności treści dostarczanych przez inne jednostki firmy
 • Analizowanie trendów w social mediach i wdrażanie swoich pomysłów w życie
 • Proponowanie nowych form i kanałów promocji treści
 • Analizowanie i raportowanie wyników prowadzonych działań, proponowanie i wdrażanie usprawnień na ich podstawie

Twoje umiejętności
 • Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętność tworzenia angażujących i przekonujących treści
 • Wiedza i umiejętności związane z budowaniem marki pracodawcy (employer branding) oraz generowaniem leadów rekrutacyjnych
 • Umiejętność tworzenia i promocji treści biznesowych w celu dotarcia do potencjalnych klientów w sektorze B2B
 • Znajomość Google Analytics, a także zdolność do wyciągania wniosków ze statystyk mediów społecznościowych oraz wdrażania usprawnień na ich podstawie
 • Kreatywność, "sokole oko" – zdolność do zauważania błędów (np. niespójności i literówek)
 • Umiejętność pracy samodzielnej, jak i zespołowej, asertywność
 • Pozytywne nastawienie i bardzo dobra organizacja pracy

Nr oferty 230324-NTCFZ

Possible location
 • Warsaw

Do you write, edit and publish, and on top of that, can you build a positive corporate image in any communication channel? If this is your element, we have an offer for you that cannot be refused!

We are looking for a Social Media Specialist to join our Communications Team. The person in this position will be responsible for the area of external communication of our organization.

What awaits you? Work in an experienced team and the opportunity to create an image for the best workplace in Poland employing more than 7,500 experts! If you have a minimum of one year of experience in a similar position - find out the details of the ad and apply!

Your role

 • Management of Sii Poland's official social media channels: Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok
 • Publishing content according to a self-created schedule
 • Writing copy and optimizing content to ensure a consistent tone of brand voice
 • Publish posts and handle activity (including messages and comments)
 • Ensuring quality, diversity and regularity of published content
 • Implementing communication strategies on social profiles
 • Verifying the quality and consistency of content provided by other company units
 • Analyzing trends in social media and putting your ideas into practice
 • Suggesting new forms and channels for content promotion
 • Analyzing and reporting on the results of ongoing activities, proposing and implementing improvements based on them

Your skills
 • Minimum one year of experience in a similar position
 • Fluency in spoken and written English
 • Ability to create engaging and compelling content
 • Knowledge and skills related to employer branding (employer branding) and generating recruitment leads
 • Ability to create and promote business content to reach potential customers in the B2B sector
 • Knowledge of Google Analytics, as well as the ability to learn from social media statistics and implement improvements based on them
 • Creativity, a "falcon's eye" - the ability to spot errors (such as inconsistencies and typos)
 • Ability to work independently as well as in a team, assertiveness
 • Positive attitude and very good organization of work

Job no. 230324-NTCFZ

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?