This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Lublin
 • Poznań
 • Gdańsk
 • Wrocław
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • HTML
 • CSS
 • Microsoft Excel

Dodatkowe atuty:

 • MailChimp
 • Dynamics 365

Automatyzacja to obszar, który Cię interesuje i uważasz, że marketing to jedyny słuszny wybór ścieżki kariery? Mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia!

Do Działu Marketingu Sii, największej firmy IT & inżynieryjnej w Polsce, poszukujemy osoby na stanowisko Młodszego specjalisty ds. automatyzacji marketingu. 

Jeśli cechuje Cię dokładność, a także lubisz tworzyć mailingi i masowe wysyłki, a gdzie nie spojrzysz, widzisz możliwość konwersji, wesprzyj nas w automatyzacji marketingu!

Dołączysz do dynamicznie rozwijającego się ponad 40-osobowego zespołu o szerokim przekroju kompetencji – od Web Analityków po Copywriterów, a Twoja praca będzie miała realne przełożenie na funkcjonowanie firmy w takich obszarach jak rekrutacja i sprzedaż.

Twoje zadania

 • Tworzenie i wdrażanie automatycznych ścieżek komunikacji dla działań marketingowych np. newslettery, eventy
 • Realizacja kampanii mailingowych, przygotowywanie grup wysyłkowych, tworzenie szablonów maili we współpracy z grafikami, dbałość o zgodność z wymogami RODO, analiza efektywności
 • Udział w automatyzacji procesów marketingowych: wygrzewanie leadów i kontaktów rekrutacyjnych
 • Modelowanie ścieżki klienta ("Customer Journey")
 • Tworzenie formularzy i ankiet na strony www i nie tylko
 • Podnoszenie skuteczności i efektywności realizowanych zadań w oparciu o analizę wyników
 • Raportowanie wyników prowadzonych działań
 • Testowanie nowych funkcjonalności i udział w rozwoju narzędzia do automatyzacji marketingu

Twoje umiejętności
 • Minimum rok doświadczenia w pracy platformami automatyzacyjnymi i programami wysyłkowymi: MailChimp, Dynamics 365
 • Znajomość zagadnień z zakresu automatyzacji marketingu
 • Wiedza na temat narzędzi CRM, automatyzacji marketingu oraz zasad segmentacji klientów
 • Znajomość Microsoft Excel, a także podstawowa znajomość HTML oraz CSS
 • Umiejętność analitycznego myślenia, cierpliwość, precyzyjność, zaangażowanie i orientacja na klienta
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Doświadczenie w branży konsultingowej, BPO, agencji reklamowej lub firmie z branży FMCG w zakresie koordynowania projektów marketingowych, kampanii marketingowych cyfrowych oraz obsługi CRM

Nr oferty 230327-OI4FC

Possible locations
 • Lublin
 • Poznan
 • Gdansk
 • Wroclaw
Technologies & tools

Must have:

 • HTML
 • CSS
 • Microsoft Excel

Nice to have:

 • MailChimp
 • Dynamics 365

Automation is an area that interests you and you think marketing is the only right career path choice? We have an offer for you that cannot be refused!

To the Marketing Department of Sii, the largest IT & engineering company in Poland, we are looking for a person for the position of Junior Marketing Automation Specialist.

If you are characterized by accuracy, and you enjoy creating mailings and mass mailings, and you see conversion opportunities everywhere you look, support us in marketing automation!

You'll join a rapidly growing team of over 40 people with a wide cross-section of competencies - from Web Analysts to Copywriters, and your work will have a real impact on the company's operations in areas such as recruitment and sales.

Your role

 • Creating and implementing automated communication paths for marketing activities, e.g. newsletters, events
 • Implementation of mailing campaigns, preparation of mailing groups, creation of email templates in cooperation with graphic designers, taking care of compliance with RODO requirements, effectiveness analysis
 • Participation in automation of marketing processes: winnowing of leads and recruitment contacts
 • Modeling the customer path ("Customer Journey")
 • Creating forms and surveys for websites and more
 • Improving the effectiveness and efficiency of ongoing tasks based on analysis of results
 • Reporting the results of conducted activities
 • Testing new functionalities and participating in the development of the marketing automation tool

Your skills
 • Minimum one year of experience working with automation platforms and shipping programs: MailChimp, Dynamics 365
 • Knowledge of marketing automation issues
 • Knowledge of CRM tools, marketing automation and customer segmentation principles
 • Knowledge of Microsoft Excel, as well as basic knowledge of HTML and CSS
 • Analytical thinking skills, patience, precision, commitment and customer orientation
 • Good knowledge of the English language

Optional:

 • Experience in a consulting, BPO, advertising agency or FMCG company in coordinating marketing projects, digital marketing campaigns and CRM services

Job no. 230327-OI4FC

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy i status preferowanego partnera u wielu klientów

Projekt dopasowany do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?