This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Warszawa

Jesteśmy zgranym zespołem specjalistów, posiadającym szeroką wiedzę w zakresie sprzedaży i dostarczania usług IT. Wspieramy sektor publiczny oraz sektor usług użyteczności publicznej, świadcząc usługi z zakresu wdrożeń i utrzymania systemów, body leasingu oraz konsultingu.

Dołączając do naszego zespołu, będziesz mieć możliwość szlifowania warsztatu sprzedażowego, negocjacyjnego i rekrutacyjnego oraz poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii.

Jeśli jesteś otwarty na nowe wyzwania w świecie IT, chciałbyś rozwijać swoje umiejętności w sprzedaży, dobrze czujesz się w pracy z dokumentami oraz szybko nawiązujesz relacje, dołącz do nas!

Twoje zadania

 • Wsparcie w obszarze rekrutacji – prowadzenie rozmów ze specjalistami IT, przeszukiwanie bazy danych kandydatów pod kątem rekrutowanych profili IT, prowadzenie aktywnych działań rekrutacyjnych na LinkedIn
 • Wsparcie w analizie zapytań oraz przy tworzeniu ofert dla klientów działu
 • Pomoc administracyjna w działaniach sprzedażowych, np. współudział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, przygotowywaniu zaświadczeń i dokumentów firmowych, weryfikacja raportów dot. postępowań przetargowych
 • Bliska współpraca z zespołem konsultantów IT i programistów, Działem Rekrutacji, HR i Administracji
 • Wsparcie zespołu sprzedażowego w codziennych zadaniach, organizowanie i udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Kontakt e-mailowy i telefoniczny z kandydatami oraz pracownikami, później także z klientami

Twoje umiejętności
 • Status absolwenta lub studenta ostatniego roku studiów
 • Znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności: Outlook, Word, Excel, PowerPoint
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Gotowość do pracy z dokumentami, skrupulatność, otwartość na nowe wyzwania, proaktywna postawa i chęć uczenia się
 • Team spirit – gotowość do pracy w dynamicznym, zróżnicowanym zespole
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • Ogólna znajomość rynku zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem

Nr oferty 230327-DOR9M

Possible location
 • Warsaw

We are a close-knit team of professionals with extensive knowledge in sales and delivery of IT services. We support the public and utilities sectors, providing services in the areas of system implementation and maintenance, body leasing and consulting.

Joining our team, you will have the opportunity to polish your sales, negotiation and recruitment skills and expand your knowledge of modern technologies.

If you are open to new challenges in the IT world, would like to develop your skills in sales, are comfortable working with documents and are quick to establish relationships, join us!

Your role

 • Support in the area of recruitment - conducting interviews with IT specialists, searching the database of candidates for recruited IT profiles, conducting active recruitment activities on LinkedIn
 • Support in the analysis of inquiries and in the creation of offers for the department's clients
 • Administrative assistance in sales activities, e.g. participation in the preparation of tender documentation, preparation of certificates and company documents, verification of reports on tender proceedings
 • Close cooperation with the team of IT consultants and programmers, Recruitment, HR and Administration departments
 • Supporting the sales team in daily tasks, organizing and participating in internal and external meetings
 • E-mail and telephone contact with candidates and employees, later also with clients

Your skills
 • Graduate or final year student status
 • Knowledge of Microsoft Office, in particular: Outlook, Word, Excel, PowerPoint
 • English at a communicative level
 • Good organization of own work
 • Willingness to work with documents, meticulousness, openness to new challenges, proactive attitude and willingness to learn
 • Team spirit - willingness to work in a dynamic, diverse team
 • Developed communication skills
 • General knowledge of the public procurement market will be an added advantage

Job no. 230327-DOR9M

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy i status preferowanego partnera u wielu klientów

Projekt dopasowany do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?