This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Warszawa

Piszesz, redagujesz i publikujesz, a do tego potrafisz budować pozytywny wizerunek firmy w każdym kanale komunikacji? Jeśli to Twój żywioł, mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia!

Do naszego Zespołu Komunikacji poszukujemy osoby na stanowisko Social Media Specialist / Content Creator, która będzie odpowiedzialna za obszar komunikacji zewnętrznej naszej organizacji.

Co Cię czeka? Praca w doświadczonym zespole oraz możliwość tworzenia wizerunku dla najlepszego miejsca pracy w Polsce zatrudniającego 8 000 ekspertów! Dlatego, jeśli tworzenie angażującego contentu to Twoja pasja – poznaj szczegóły ogłoszenia i aplikuj!

Twoje zadania

 • Zarządzanie oficjalnymi kanałami Sii Polska w mediach społecznościowych, m.in. Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok
 • Wdrażanie strategii komunikacji na profilach społecznościowych
 • Badanie trendów w social mediach i wdrażanie swoich pomysłów w życie
 • Tworzenie angażujących form wizualnych, m.in. relacji i krótkich wideo
 • Pisanie i redagowanie treści dostarczanych przez inne jednostki firmy, aby zapewnić spójny ton głosu marki
 • Zapewnianie jakości, różnorodności i regularności publikowanych treści zgodne z samodzielnie tworzonym harmonogramem
 • Analiza i raportowanie wyników prowadzonych działań, proponowanie i wdrażanie usprawnień na ich podstawie

Twoje umiejętności
 • Zarówno pisanie, jak i mówienie po angielsku to dla Ciebie pestka
 • W mediach społecznościowych czujesz się jak ryba w wodzie, a najlepsze praktyki prowadzenia profili firmowych masz w małym palcu
 • Twój content bije rekordy popularności – lajki i szery pod Twoimi postami to codzienność
 • Copywriting to Twój as w rękawie – potrafisz pisać angażująco
 • Employer branding to Twoja pasja – wiesz, jak budować markę pracodawcy i masz szereg sprawdzonych sposobów na generowanie leadów rekrutacyjnych
 • Nie boisz się promocji treści biznesowych – wiesz, jak to robić, żeby docierać do potencjalnych klientów w sektorze B2B
 • Analityka to Twój sprzymierzeniec – umiesz wyciągać wnioski ze statystyk mediów społecznościowych i wdrażać na ich podstawie usprawnienia
 • Jesteś osobą ciekawą i poszukującą nowych rozwiązań, odważnie wdrażasz swoje kreatywne pomysły w życie, a także w sytuacjach stresowych nie tracisz głowy, tylko działasz
 • Świetnie czujesz się w zespole, ale cechuje Cię również samodzielność i asertywność, a pozytywne nastawienie i bardzo dobra organizacja pracy to dwie Twoje zalety, które najczęściej wymieniają inni

Nr oferty 230530-F2KLQ

Possible location
 • Warsaw

Do you write, edit and publish, and on top of that, can you build a positive corporate image in any communication channel? If this is your element, we have an offer not to be rejected for you!

To our Communication Team we are looking for a person for the position of Social Media Specialist / Content Creator, who will be responsible for the area of external communication of our organization.

What awaits you? Work in an experienced team and the opportunity to create an image for the best workplace in Poland employing 8,000 experts! Therefore, if creating engaging content is your passion - find out the details of the ad and apply!

Your role

 • Management of Sii Poland's official social media channels, including Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok
 • Implementing communication strategies on social profiles
 • Researching social media trends and putting your ideas into action
 • Creating engaging visual forms, including testimonials and short videos
 • Writing and editing content provided by other company units to ensure a consistent tone of brand voice
 • Ensuring the quality, diversity and regularity of published content according to a self-created schedule
 • Analyzing and reporting on the results of ongoing activities, proposing and implementing improvements based on them

Your skills
 • Both writing and speaking English is a cinch for you
 • You feel like a fish in water on social media, and you have the best practices of running company profiles in your fingertips
 • Your content is record-breaking in popularity - the likes and cheers to your posts are a daily occurrence
 • Copywriting is your ace up your sleeve - you know how to write engagingly
 • Employer branding is your passion - you know how to build an employer brand and have a number of proven ways to generate recruitment leads
 • You're not afraid of promoting business content - you know how to do it to reach potential customers in the B2B sector
 • Analytics is your ally - you know how to draw conclusions from social media statistics and implement improvements based on them
 • You are a person who is curious and looks for new solutions, you boldly put your creative ideas into practice, and also in stressful situations you do not lose your head, you just act
 • You feel great in a team, but you are also characterized by self-reliance and assertiveness, and a positive attitude and very good organization of work are two of your qualities most often mentioned by others

Job no. 230530-F2KLQ

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?