This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Lublin

Jesteś studentem i poszukujesz miejsca, w którym możesz zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe? Dołącz na bezpłatny staż, do zespołu doświadczonych specjalistów i rozwijaj z nami Najlepsze Miejsce Pracy w Polsce!

Wybierając Sii, zyskujesz gwarancję pozyskania wiedzy i doświadczenia oraz możliwość pracy na najnowocześniejszych narzędziach. Jako stażysta będziesz częścią naszej społeczności, a co za tym idzie, otrzymasz dostęp do szkoleń, integracji oraz wewnętrznych communities. Po zakończonej współpracy zapewniamy certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności i kompetencje.

Twoje zadania

 • Weryfikacja aplikacji i rejestracja kandydatów do systemu CRM
 • Wsparcie Zespołu Rekrutacji w bieżących procesach rekrutacyjnych
 • Codzienny kontakt z kandydatami: realizacja wstępnych wywiadów telefonicznych, umawianie spotkań rekrutacyjnych, koordynacja procesu weryfikacji technicznej kandydatów
 • Aktualizacja informacji o kandydatach w bazie
 • Nauka pozyskiwania i angażowania kandydatów z wykorzystaniem najlepszych technik rekrutacyjnych i sourcingowych (networking, headhunting, Boolean Search)
 • Tworzenie oraz edycja CV kandydatów w specjalnym formacie Sii

Twoje umiejętności
 • Status studenta (preferowani studenci II-go stopnia)
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • Mile widziane doświadczenie w postaci praktyk/ staży w obszarze rekrutacji
 • Dobra organizacja własnej pracy i umiejętność ustalania priorytetów
 • Zaangażowanie, otwartość, chęć nauki
 • Dostępność do odbycia stażu w wymiarze minimum 180h lub więcej

Nr oferty 230906-LDQEK

Possible location
 • Lublin

Are you a student and looking for a place where you can gain your first work experience? Join an unpaid internship, a team of experienced professionals and develop with us the Best Place to Work in Poland!

By choosing Sii, you are guaranteed to gain knowledge and experience, as well as the opportunity to work on state-of-the-art tools. As an intern, you will be a part of our community, and thus you will get access to training, integration and internal communities. At the end of the cooperation, we will provide you with a certificate confirming the acquired skills and competencies.

Your role

 • Verification of applications and registration of candidates into the CRM system
 • Supporting the Recruitment Team in ongoing recruitment processes
 • Daily contact with candidates: implementation of initial telephone interviews, arranging recruitment meetings, coordination of the technical verification process of candidates
 • Updating candidate information in the database
 • Learning how to attract and engage candidates using the best recruitment and sourcing techniques (networking, headhunting, Boolean Search)
 • Creating and editing candidates' resumes in a special Sii format

Your skills
 • Student status (2nd degree students preferred)
 • Good knowledge of English language
 • Highly developed communication skills
 • Experience in the form of internships/internships in the recruitment field is welcome
 • Good organization of own work and ability to set priorities
 • Commitment, openness, willingness to learn
 • Availability to complete an internship of a minimum of 180h or more

Job no. 230906-LDQEK

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj teraz Poleć znajomego

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?