This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Lublin

Jesteś studentem i poszukujesz miejsca, w którym możesz zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe? Dołącz na bezpłatny staż, do zespołu doświadczonych specjalistów i rozwijaj z nami Najlepsze Miejsce Pracy w Polsce!

Wybierając Sii, zyskujesz gwarancję pozyskania wiedzy i doświadczenia oraz możliwość pracy na najnowocześniejszych narzędziach. Jako stażysta będziesz częścią naszej społeczności, a co za tym idzie, otrzymasz dostęp do szkoleń, integracji oraz wewnętrznych communities. Po zakończonej współpracy zapewniamy certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności i kompetencje. 

Twoje zadania

 • Profesjonalna obsługa recepcji biura: udzielanie informacji, obsługa gości oddziału
 • Organizacja spotkań, w tym przygotowywanie sal konferencyjnych, zamawianie cateringu
 • Koordynacja obiegu korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz jej dystrybucja wewnątrz firmy i między oddziałami
 • Zlecanie prac firmom zewnętrznym (prace porządkowe/eksploatacyjne)
 • Zarządzanie zaopatrzeniem oddziału (materiały biurowe i spożywcze)
 • Stała współpraca z działem administracji, m.in. nad obiegiem faktur
 • Codzienne wsparcie wszystkich pracowników z działań office managementu
 • Realizacja powierzonych zadań z zakresu office managementu

Twoje umiejętności
 • Status studenta (preferowani studenci II-go stopnia)
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych
 • Otwartość, dynamizm w działaniu i inicjatywa
 • Dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista
 • Dostępność do odbycia stażu w wymiarze minimum 180h lub więcej

Nr oferty 230906-I380T

Possible location
 • Lublin

Are you a student and looking for a place where you can gain your first work experience? Join an unpaid internship, a team of experienced professionals and develop with us the Best Place to Work in Poland!

By choosing Sii, you are guaranteed to gain knowledge and experience, as well as the opportunity to work on state-of-the-art tools. As an intern, you will be a part of our community, and thus you will get access to training, integration and internal communities. At the end of the cooperation, we will provide you with a certificate confirming the acquired skills and competencies.

Your role

 • Professional operation of the office reception: providing information, serving guests of the branch
 • Organization of meetings, including preparation of conference rooms, ordering catering
 • Coordinating the circulation of incoming and outgoing correspondence and its distribution within the company and between branches
 • Outsourcing work to external companies (cleaning/ maintenance work)
 • Management of branch supplies (office and food supplies)
 • Constant cooperation with the administration department, including on the circulation of invoices
 • Daily support of all employees from office management activities
 • Implementation of assigned office management tasks

Your skills
 • Student status (2nd degree students preferred)
 • Good knowledge of computer (MS Office package) and office equipment
 • Openness, dynamism in action and initiative
 • Good organization of work and high personal culture
 • Availability to complete an internship of a minimum of 180h or more

Job no. 230906-I380T

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj teraz Poleć znajomego

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?