This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Lublin
Technologie i narzędzia
 • Microsoft Office

Do Działu Procurement w strukturach Sii poszukujemy dynamicznej, zaangażowanej, zorganizowanej i pracowitej osoby, chcącej być częścią zespołu Specjalistów w zakresie zakupów.

Jesteśmy zespołem wspierającym się, podążającym w kierunku spełniania potrzeb naszych klientów wewnętrznych oraz angażującym się w projekty klienckie. Różnorodne zainteresowania związane z potrzebą aktywnego wypoczynku, motywują do podejmowania nowych wyzwań, dzięki czemu inspirujemy siebie nawzajem.

Dołącz do nas już dziś!

Twoje zadania

 • Podejmowanie działań w celu właściwego realizowania procesu zakupów: analiza zaopatrzenia, tworzenie zapytań ofertowych, negocjowanie cen i warunków zakupu
 • Efektywna współpraca z działami sprzedaży, wewnętrznym IT, administracją i księgowością
 • Wielowymiarowa analiza otrzymanych ofert i kosztów zakupu
 • Pozyskiwanie nowych kontaktów oraz budowanie długotrwałych relacji z dostawcami: rozmowy handlowe, koordynacja procesu zakupów
 • Współpraca z dostawcami krajowymi i zagranicznymi
 • Ocena oraz weryfikacja, a także aktualizacja bazy danych dostawców
 • Składanie zamówień oraz kontrola terminowości dostaw
 • Optymalizacja kosztów związanych z procesem zakupowym
 • Archiwizacja dokumentacji zakupowej

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowany kierunek: Logistyka)
 • Minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu procesów zakupowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Język angielski na bardzo dobrym poziomie
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office
 • Skrupulatność w prowadzeniu dokumentacji
 • Terminowość oraz dobra organizacja czasu pracy
 • Zaangażowanie w szukaniu najkorzystniejszych ofert i nowych dostawców

Mile widziane:

 • Doświadczenie w zakupach produktów i usług IT
 • Wiedza na temat realizowania zamówień na licencje

Nr oferty 230919-RS2CP

Possible location
 • Lublin
Technologies & tools
 • Microsoft Office

We are looking for a dynamic, committed, organized and hard-working individual to join the Procurement Department within Sii's structures, willing to be part of a team of Procurement Specialists.

We are a supportive team, moving towards meeting the needs of our internal customers and engaging in client projects. Diverse interests related to the need for active recreation, motivate us to take on new challenges, so we inspire each other.

Join us today!

Your role

 • Undertaking activities to properly execute the purchasing process: analyzing procurement, creating requests for proposals, negotiating prices and terms of purchase
 • Effective cooperation with sales, internal IT, administration and accounting departments
 • Multidimensional analysis of received offers and purchase costs
 • Acquisition of new contacts and building long-term relationships with suppliers: trade talks, coordination of the purchasing process
 • Cooperation with domestic and foreign suppliers
 • Evaluating and verifying, as well as updating the database of suppliers
 • Placing orders and controlling the timeliness of deliveries
 • Optimization of costs associated with the purchasing process
 • Archiving of purchasing documentation

Your skills
 • University degree or in the course of study (preferred direction: Logistics)
 • Minimum 2 years of experience in leading purchasing processes
 • Ability to work in a team environment
 • English language at a very good level
 • Very good computer skills in Microsoft Office
 • Meticulousness in keeping records
 • Punctuality and good organization of working time
 • Commitment to finding the most advantageous offers and new suppliers

Optional:

 • Experience in purchasing IT products and services
 • Knowledge of processing license orders

Job no. 230919-RS2CP

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?