This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Warszawa
Technologie i narzędzia
 • Microsoft Excel

Dział Kontrolingu to zespół specjalistów zajmujących się prognozowaniem, raportowaniem i tworzeniem analiz, a prywatnie grupa pasjonatów podróży, sportu, rajdów samochodowych i żagli.

Jesteśmy zaangażowani w liczne projekty, których celem jest ciągłe doskonalenie i automatyzacja procesów związanych z budowaniem wiedzy finansowej o naszej firmie. Wykorzystując takie narzędzia jak np. Power BI, możemy profesjonalnie i efektywnie wspierać menadżerów każdego szczebla. 

Jeśli chcesz stać się częścią zespołu tworzącego środowisko otwarte na innowacje – dołącz do nas!

Twoje zadania

 • Analiza rentowności projektów, przedstawianie wniosków i rekomendacji
 • Proponowanie rozwiązań sygnalizowanych na podstawie przeprowadzanych analiz
 • Udział w tworzeniu rocznego budżetu, kwartalna aktualizacja oraz analiza odchyleń
 • Analiza kosztów strukturalnych oraz przedstawianie rekomendacji na podstawie przeprowadzonych analiz
 • Udział w procesach związanych z zamknięciem miesiąca, tworzenie rezerw, weryfikacja poprawności księgowań
 • Bliska współpraca z menedżerami i dyrektorami odpowiedzialnymi za dane obszary
 • Kalkulacja premii
 • Przygotowywanie prezentacji na potrzeby Zarządu
 • Wsparcie w uzupełnianiu ankiet dla klientów

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe lub student ostatnich lat studiów (preferowane kierunki: Finanse, Ekonomia, Zarządzanie)
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów (księgowość, kontroling lub audyt)
 • Zainteresowanie rozwojem w Dziale Kontrolingu
 • Zaawansowana znajomość Microsoft Excel
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne
 • Komunikatywność, umiejętność współdziałania i budowania dobrych relacji
 • Dokładność, systematyczność, inicjatywa i proaktywność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym

Nr oferty 230920-R9DV9

Possible location
 • Warsaw
Technologies & tools
 • Microsoft Excel

The Controlling Department is a team of specialists involved in forecasting, reporting and creating analysis, and privately a group of enthusiasts of travel, sports, rallying and sailing.

We are involved in numerous projects aimed at the continuous improvement and automation of processes related to building financial knowledge about our company. Using tools such as Power BI, for example, we can professionally and effectively support managers at every level.

If you want to become part of a team creating an environment open to innovation - join us!

Your role

 • Analyzing the profitability of projects, presenting conclusions and recommendations
 • Proposing solutions signaled on the basis of the analysis carried out
 • Participation in the creation of the annual budget, quarterly update and analysis of deviations
 • Analysis of structural costs and presentation of recommendations on the basis of conducted analyses
 • Participation in month-end closing processes, creation of provisions, verification of correctness of postings
 • Close cooperation with managers and directors responsible for given areas
 • Calculation of bonuses
 • Preparation of presentations for the Board of Directors
 • Support in completing customer surveys

Your skills
 • University degree or final year student (preferred majors: Finance, Economics, Management)
 • 1 year of professional experience in finance (accounting, controlling or auditing)
 • Interest in developing in the Controlling Department
 • Advanced knowledge of Microsoft Excel
 • Very good analytical skills
 • Communication skills, ability to interact and build good relationships
 • Accuracy, regularity, initiative and proactivity
 • Knowledge of English on a min. intermediate level

Job no. 230920-R9DV9

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?