This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Dynamics 365 F/SCM

Dodatkowe atuty:

 • Power Platform
 • Azure

Centrum Kompetencyjne Dynamics 365 w Sii  to ponad 170 doświadczonych specjalistów – Konsultantów, Architektów, Programistów, którzy zdobyli doświadczenie w pracy przy projektach wdrożeniowych, migracjach systemu do najnowszej wersji Dynamics 365 F/SCM, ale także projektach z obszaru rozwoju i utrzymania czy budowy produktów Dynamics 365.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy Programistów Dynamics 365 F/SCM, którzy będą uczestniczyć w projektach wdrożeniowych, utrzymaniowych czy też w pracach rozwojowych, mających na celu budowę produktów.

Dołącz do nas!

Twoje zadania

 • Projektowanie i implementacja rozwiązań biznesowych w Dynamics 365 F/SCM oraz integracja z systemami zewnętrznymi
 • Budowanie interfejsów między Dynamics 365, Power Platform i innymi systemami
 • Programowanie w środowisku Dynamics AX/ Dynamics 365 F/SCM i MS Visual Studio z uwzględnieniem najlepszych praktyk programistycznych
 • Bieżące utrzymanie oraz rekomendowanie możliwości rozbudowy istniejących funkcjonalności systemu Dynamics AX/ Dynamics 365 F/SCM
 • Analiza potrzeb rozwoju systemu Microsoft Dynamics 365 F/SCM, dostosowywanie istniejących funkcjonalności do zgłoszonych wymagań
 • Rozwiązywanie problemów i identyfikacja błędów systemu 
 • Opracowywanie i sporządzanie dokumentacji budowanych rozwiązań oraz ich testowanie
 • Dzielenie się wiedzą, wdrażanie najlepszych praktyk w zespole

Twoje umiejętności
 • Praktyczna i funkcjonalna znajomość systemu MS Dynamics 365 F/SCM oraz wcześniejszych wersji AX
 • Dobra znajomość architektury Dynamics 365 F/SCM, AX 2012, API systemu, struktury obiektów systemu
 • Znajomość narzędzi Microsoft dedykowanych do wsparcia prac projektowych: DevOps, LCS, Azure
 • Język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w przypadku realizacji projektów dla klientów międzynarodowych
 • Umiejętność identyfikowania problemów i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań
 • Chęć do działania i współpracy, kreatywność, nieszablonowe myślenie i pasja
 • Otwarty umysł, ciekawość i umiejętność uczenia się, komunikatywność

Mile widziane:

 • Znajomość rozwiązań Power Platform
 • Certyfikaty z Dynamics F/SCM, PowerPlatform oraz Azure

Nr oferty 231108-C7YJV

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • Dynamics 365 F/SCM

Nice to have:

 • Power Platform
 • Azure

The Dynamics 365 Competence Center at Sii consists of more than 170 experienced specialists - Consultants, Architects, Programmers, who have gained experience in working on implementation projects, system migrations to the latest version of Dynamics 365 F/SCM, but also projects in the area of development and maintenance or building Dynamics 365 products.

We are currently looking for Dynamics 365 F/SCM Programmers to join our team to participate in implementation projects, maintenance projects or development work to build products.

Join us!

Your role

 • Design and implementation of business solutions in Dynamics 365 F/SCM and integration with external systems
 • Building interfaces between Dynamics 365, Power Platform and other systems
 • Programming in Dynamics AX/ Dynamics 365 F/SCM environment and MS Visual Studio taking into account the best programming practices
 • Ongoing maintenance and recommending opportunities to expand existing Dynamics AX/ Dynamics 365 F/SCM functionality
 • Analyzing Microsoft Dynamics 365 F/SCM system development needs, customizing existing functionality to meet reported requirements
 • Troubleshooting and identifying system errors
 • Development and documentation of built solutions and their testing
 • Sharing knowledge, implementing best practices within the team

Your skills
 • Practical and functional knowledge of MS Dynamics 365 F/SCM system and earlier versions of AX
 • Good knowledge of Dynamics 365 F/SCM architecture, AX 2012, system API, system object structure
 • Knowledge of Microsoft tools dedicated to support project work: DevOps, LCS, Azure
 • English language at a level that allows free communication in case of implementation of projects for international clients
 • Ability to identify problems and independence in finding solutions
 • Willingness to act and collaborate, creativity, out-of-the-box thinking and passion
 • Open mind, curiosity and ability to learn, communication skills

Optional:

 • Knowledge of Power Platform solutions
 • Certification in Dynamics F/SCM, PowerPlatform and Azure

Job no. 231108-C7YJV

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj teraz Poleć znajomego

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?