This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Łódź
 • Gdańsk
 • Warszawa
 • Kraków

Masz za sobą pierwsze doświadczenia w obszarze rekrutacji, a zarządzanie zasobami ludzkimi to Twój plan na przyszłość? Zacznij swoją przygodę w IT od dołączenia do Centrum Kompetencyjnym Cybersecurity w Sii!

CC Cybersecurity to zespół ponad 160 certyfikowanych specjalistów zapewniający kompleksowe wsparcie: od oceny bezpieczeństwa, projektowania i wdrażania rozwiązań, po weryfikację, monitorowanie i reagowanie na incydenty.

Poszukujemy osoby, która będzie wspierać nas na co dzień w działaniach rekrutacyjnych, administracyjnych i eventowych. Jeśli któryś z wymienionych obszarów brzmi jak coś, na czym dobrze się znasz lub w czym chciał(a)byś poszerzyć swoje kompetencje - aplikuj i dołącz do ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa!

Twoje zadania

 • Dokładne zapoznanie się z profilami specjalistów z obszaru cybersecurity – Twoim zadaniem będzie pozyskiwanie nie tylko inżynierów, ale też testerów, administratorów, konsultantów i analityków
 • Współpraca z Działem Rekrutacji przy pozyskiwaniu i angażowaniu kandydatów z wykorzystaniem najlepszych technik rekrutacyjnych i sourcingowych, a następnie prowadzenie kandydatów przez poszczególne etapy rekrutacji
 • Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z kandydatami - zapewnienie Candidate Experience na najwyższym poziomie w trakcie całego procesu rekrutacji
 • Prowadzenie działań rekrutacyjnych w social media zgodnie z zapotrzebowaniem biznesowym
 • Nadzorowanie procesu sprawdzeń technicznych
 • Wykonywanie czynności związanych z Employer Brandingiem i kampaniami marketingowymi
 • Aktualizacja materiałów marketingowych
 • Współpraca z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Organizacja wewnętrznych spotkań integracyjnych

Twoje umiejętności
 • Dobra znajomość języka angielskiego (B2)
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i utrzymywaniu pozytywnych relacji, otwartość, pozytywne nastawienie
 • Minimum półroczne doświadczenie w obszarze sprzedaży/rekrutacji/administracji
 • Bardzo dobra organizacja pracy i profesjonalne podejście do wykonywanych zadań
 • Pomysłowość, kreatywność, chęć szukania nowych rozwiązań
 • Wymagana płynna znajomość języka polskiego
 • Wymagane przebywanie na terenie Polski

Nr oferty 231115-W3DUF

Possible locations
 • Lodz
 • Gdansk
 • Warsaw
 • Cracow

Have you had your first experience in the recruitment field, and human resources management is your plan for the future? Start your adventure in IT by joining the Cybersecurity Competence Center at Sii!

CC Cybersecurity is a team of more than 160 certified specialists providing comprehensive support: from security assessment, solution design and implementation, to verification, monitoring and incident response.

We are looking for a person to support us on a daily basis in recruitment, administrative and event activities. If any of the areas listed sounds like something you are well versed in, or something you would like to expand your competence in - apply and join the cyber security experts!

Your role

 • Thorough understanding of the profiles of cybersecurity professionals - your task will be to source not only engineers, but also testers, administrators, consultants and analysts
 • Work with the Recruitment Department to source and engage candidates using the best recruitment and sourcing techniques, and then guide candidates through the various stages of recruitment
 • Building and maintaining long-term relationships with candidates - ensuring a top-notch Candidate Experience throughout the recruitment process
 • Conducting social media recruitment activities in accordance with business demand
 • Overseeing the technical screening process
 • Performing activities related to Employer Branding and marketing campaigns
 • Updating marketing materials
 • Cooperation with internal and external clients
 • Organizing internal team building meetings

Your skills
 • Good knowledge of English (B2)
 • Ease in establishing contacts and maintaining positive relationships, openness, positive attitude
 • Minimum six months' experience in sales/recruitment/administration area
 • Very good work organization and professional approach to the tasks performed
 • Ingenuity, creativity, willingness to look for new solutions
 • Fluent knowledge of Polish language required
 • Residence in Poland required

Job no. 231115-W3DUF

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?