This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Kraków
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Łódź
 • Lublin
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia
 • Dynamics 365 CRM
 • Power Platform
 • C++
 • JavaScript
 • TypeScript
 • HTML
 • Azure
 • React.js
 • Angular
 • ASP.NET
 • .NET Core
 • MS SQL

Zespół Internal IT to ponad 300 doświadczonych specjalistów – Architektów, Konsultantów, Developerów, Testerów zaangażowanych w projekty związane z migracją naszych systemów do rozwiązań chmurowych, gdzie projektujemy, optymalizujemy i wspieramy liczne procesy biznesowe przy wykorzystaniu technologii Dynamics 365/Power Platform. 

Obecnie poszukujemy Developera do projektu migracji CRM z wersji on prem Dynamics 2015 do chmury, który będzie wykorzystywany w kluczowych procesach biznesowych Sii przez ponad 600 użytkowników.

Chcesz mieć realny wpływ na rozwój Sii i lubisz wyzwania? Nie czekaj – aplikuj!

Twoje zadania

 • Udział w kluczowym projekcie upgrade CRM do wersji Dynamics 365 dla spółek Sii
 • Praca z najlepszymi w swojej klasie platformami i rozwiązaniami technologicznymi (D365, Power Platform, Azure, PowerBI)
 • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologie Dynamics 365/Power Platform, w tym integracje z D365 F&O, jak i projekty bazujące na AI
 • Bieżące utrzymanie oraz rekomendowanie możliwości rozbudowy istniejących rozwiązań
 • Rozwiązywanie problemów i identyfikacja błędów związanych z systemem
 • Szacowanie pracochłonności zadań projektowych
 • Współpraca z zespołem konsultantów/programistów/architektów w przygotowywaniu rozwiązań dla biznesu

Twoje umiejętności
 • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z programowaniem dla Microsoft Dynamics 365 CRM
 • Dobra umiejętność programowania w językach C#, JavaScript, TypeScript, HTML
 • Wiedza z zakresu technologii Azure, React.js, Angular, Asp.net MVC, .NET Core, MS SQL Server, MS SQL Reporting, PowerApps
 • Mile widziana znajomość XRM SDK
 • Znajomość zasad programowania obiektowego
 • Dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

Nr oferty 240605-Q59YT

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Cracow
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Lodz
 • Lublin
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools
 • Dynamics 365 CRM
 • Power Platform
 • C++
 • JavaScript
 • TypeScript
 • HTML
 • Azure
 • React.js
 • Angular
 • ASP.NET
 • .NET Core
 • MS SQL

Internal IT team is more than 300 experienced professionals - Architects, Consultants, Developers, Testers involved in projects related to migration of our systems to cloud solutions, where we design, optimize and support numerous business processes using Dynamics 365/Power Platform technology.

We are currently looking for a Developer for a CRM migration project from on prem version of Dynamics 2015 to the cloud, which will be used in Sii's key business processes by over 600 users.

Do you want to have a real impact on Sii's development and like challenges? Don't wait - apply!

Your role

 • Participation in a key CRM upgrade project to Dynamics 365 for Sii companies
 • Working with best-in-class technology platforms and solutions (D365, Power Platform, Azure, PowerBI)
 • Creating innovative solutions using Dynamics 365/Power Platform technologies, including integrations with D365 F&O, as well as AI-based projects
 • Ongoing maintenance and recommending opportunities to expand existing solutions
 • Troubleshooting and identifying system-related errors
 • Estimating the labor intensity of project tasks
 • Collaborating with the consultant/programmer/architect team in preparing solutions for the business

Your skills

 • Min. 3 years of professional experience related to programming for Microsoft Dynamics 365 CRM
 • Good programming skills in C#, JavaScript, TypeScript, HTML.
 • Knowledge of Azure technologies, React.js, Angular, Asp.net MVC, .NET Core, MS SQL Server, MS SQL Reporting, PowerApps
 • Knowledge of XRM SDK is welcome
 • Knowledge of object-oriented programming principles
 • Good interpersonal and communication skills


Job no. 240605-Q59YT

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj teraz Poleć znajomego

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?