Sii Polska jest czołowym dostawcą usług IT i inżynierii, który wspiera swoich Klientów poprzez czasowe i efektywne zwiększanie zespołów projektowych o niezbędne zasoby i kompetencje. Naszym wielkim atutem jest profesjonalny zespół rekruterów wyspecjalizowanych w dziedzinie IT i inżynierii. Posiadamy sprawny i wysoko rozwinięty proces rekrutacyjny, wspierany przez dedykowane narzędzia IT: SiiRM – system do zarządzania kandydatami oraz TestaSiistant – aplikacja sprawdzająca wiedzę techniczną. Nasze starania w identyfikacji najlepszych specjalistów na rynku intensyfikowane są przez działania Employer Brandingowe i PR-owe, co sprawia, że jesteśmy liderem na rynku outsourcingu IT.
Klienci, którzy zdecydowali się na Staffing z Sii, czerpią jedynie korzyści z posiadania wysoce wykwalifikowanej kadry, ponieważ wszelkie formalności związane z ich zatrudnieniem spoczywają na nas.

Monika Rachwalska Business Unit Director | BU Financial Services to@domain
200,000Inżynierów w naszej bazie danych
70Rekruterówspecjalizujących się w IT
520Fakturwysyłanych miesięcznie
Monika Rachwalska

Wybierz Sii Polska Zalety współpracy z nami

Efektywność naszego procesu rekrutacyjnego to wynik pracy 70 rekruterów i 100 line managerów, którzy dysponując dedykowanymi narzędziami do selekcji najlepszych specjalistów IT na rynku, konsekwentnie powiększają naszą bazę danych o 400 nowych CV każdego miesiąca. Oprócz wyszukiwania bezpośredniego, współpracujemy z największymi portalami ogłoszeń o pracę, prestiżowymi uczelniami i stowarzyszeniami specjalistów. Nasze starania w identyfikacji najlepszych na rynku wspierane są innowacyjnymi działaniami Employer Brandingowymi.

Wartością dodaną naszych usług outsourcingowych jest wsparcie Działu Administracji i Kadr Sii, które przejmują wszelkie obowiązki formalne związane z zatrudnieniem pracownika: negocjacją umów, opłacaniem podatków pracowniczych i delegacji, pomocą w transferze pracowników z zagranicy, czy prowadzeniem spraw związanych z ZFŚS. Dzięki temu, nasi Klienci mogą skupić swoje środki finansowe i zasoby na dziedzinach, które stanowią podstawę ich działalności biznesowej.

Zapewniamy elastyczność naszym Klientom, którzy w każdej chwili mogą zrezygnować lub nie przedłużyć umowy z podwykonawcami, np. kiedy zachodzi konieczność zmniejszenia budżetu lub gdy projekt dobiegł końca. Rozwiązanie umowy z Sii, a co za tym idzie redukcja etatów i zasobów, jest łatwiejsza i szybsza niż zwalnianie stałych pracowników, które niesie ze sobą ryzyko płacenia odszkodowania, konsekwencji niedochowania okresu wypowiedzenia, zmagania się z czarnym PR-em czy procesami sądowymi. Ponadto, podwykonawcy nie tworzą związków zawodowych i nie przysparzają problemów z obszaru HR. Współpracując z Sii, Klienci zwolnieni są z obowiązku zarządzania wynagrodzeniami i rozpatrywania skarg pracowniczych. Zatrudniając naszych pracowników zapewniasz elastyczność swojej firmie.

Przejmujemy całkowitą odpowiedzialność za pracownika delegowanego do naszych Klientów, zobowiązując się do wykonania wszelkich czynności związanych z jego zatrudnieniem. Uwalniamy zatem naszych Klientów od niedogodności, jakie niesie ze sobą rola pracodawcy: reagowanie na skargi pracownicze, minimalizacja wskaźnika fluktuacji pracowników, czy postulaty związków zawodowych.

Mapa naszych kompetencji 

ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA

Programowanie:
Java, .NET, C, C++, C#, Cobol, Perl, JavaScript, PHP, XML, PL/SQL, Objective C

Frameworki:
Struts, GWT, Spring, Spring MVC, Vaadin, JSF, Hibernate, MyBatis, Ruby on Rails

Serwery Aplikacyjne:
WebSphere, Weblogic, IIS, Apache Tomcat, JBoss, Glassfish

DB:
Oracle, MS SQL, Sybase, DB2, Informix, MySQL, Postgres SQL

Integracja:
IBM WebSphere, Apache Service Mix, FuseESB, Tibco, webMethods, Camel

Aplikacje Mobilne:
iPhone, Android, Blackberry, Windows 8

Front-end:
HTML/CSS, HTML5/CSS3, JS, Flash, Silverlight

Rozwiązania biznesowe

ERP:
MS Dynamics, SAP, Oracle EBS

CRM:
MS Dynamics, Salesforce.com, SAP, Siebel, Oracle Fusion, PeopleSoft

BPM Workflow:
IBM WebSphere Process Server, Oracle BPM, Activiti

ECM:
MS SharePoint Server, EMC Documentum, AlFresco, Filenet, Liferay

BI:
Cognos, Microsoft, Oracle, Business Objects, Hyperion, Microstrategy

Bankowość:
FlexCube, Tuxedo, Fermat, Globus, Connect Direct

E-commerce

TESTOWANIE

Rozwój narzędzi testowych:
C#, C/C++, .NET framework, Python, LUA, Java, Embedded C, Hardware Engineering, Tailor made

Egzekucja testów:
Quick Test Professional / Unified Functional Testing software, Test Complete, JMeter, Selenium, Visual Studio (C#), LUA, TCL, Python, Rational Robot, HP Performance Center / HP Load Runner, Tailor made

Zarządzanie testami:
HP Quality Center / Application Lifecycle Management, Bugzilla, Jira, Clear Quest / Clear Case, Test Link, MS Project, Tailor made

Testy:
Performance, Manual, Smoke, Integration, Regression, System, Functional, Automation, Overnight, Weekend

Infrastruktura IT

Systemy:
AIX, Solaris, HP-UX, Linux, Windows

Sieci:
TCP/IP, LAN, WAN, routing, switching, urządzenia Cisco, Juniper

Bezpieczeństwo:
VPN, NAC, firewalle, proxy servers, security audits

Zarządzanie infrastrukturą:
LDAP, AD

Wirtualizacja:
VMware, Xen, Citrix, KVM, Hyper-V

Monitoring:
Tivoli, Nagios, NetFlow, Cacti, Orion SolarWinds

Bazy danych:
Oracle, DB2, Sybase, MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL

Telefonia:
VoIP, Asterisk, Cisco, Blackberry

Service desk

Inżynieria

Systemy Embedded and Real Time:
Assembler, C, C++, Java, Microcontrollers, UML, SART, Do178B

Elektronika:
ASIC, FPGA, C, VHDL

Telekomunikacja:
JainSlee, NGIN, OpenCloud, VoIP, MPLS, IMS, SS7, Intelligent Network, IP Networks/design, SIM cards

Mechanika:
CAD/CAM, Machine Design, Thermodynamics, Fluid Mechanics, Catia, Ideas, Pro/E, Matlab, Fluent, Abaqus

Sterowniki PLC i elektrotechnika:
AutoCad, EPlan, PLC: Siemens, Allen Bradley (Rockwell Automation), Schneider Electric, Moeller, Bosch, commissioning of assembly lines and PLC based systems

Nasze referencje

Nasi klienci Oni nam zaufali: