Strona główna Rozwiązania i integracja systemów

Podstawą naszego sukcesu w realizacji projektów i integracji systemów informatycznych jest autorska metodyka Sii Polska, bazująca na ogólnoświatowych standardach (PMI, PRINCE2, Scrum, COBIT), wspierana przez projektową organizację firmy oraz zakładająca elastyczność wobec wymagań i oczekiwań naszych Klientów, w szczególności dotyczących różnych modeli świadczenia usług. Na uwagę zasługuje dojrzałość projektowa naszej firmy, stale podnoszony poziom wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz wdrożona wewnętrzna platforma wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. To wszystko umożliwia nam minimalizację ryzyk realizacyjnych i czyni nas niezawodnym dostawcą projektów w dziedzinie IT i inżynierii.

Krzysztof Gabryszak Head of PMO
1000Zrealizowanych Projektów Fixed-price
30Kierowników Projektów
13Centrów Kompetencyjnych
Krzysztof Gabryszak

WYBIERZ SII POLSKA Zalety współpracy z nami

Jesteśmy firmą właściwie przygotowaną do realizacji przedsięwzięć projektowych. Skuteczność osiągana w realizacji projektów i poziom zadowolenia Klientów są pochodną dojrzałości organizacyjnej, profesjonalizmu i doświadczeń personelu. Posiadamy zdolność do systemowego zarządzania procesami i projektami w ramach w całej organizacji, w tym działań proaktywnych i pełnej kontroli stanu prowadzonych prac.

Dysponujemy kompetentnym i doświadczonym zespołem kierowników projektów. Ich wiedza jest poświadczona przez certyfikaty PMI Project Management Professional, PRINCE2 Practitioner, Certified Scrum Master, potwierdzające wysoki poziom kompetencji i doświadczeń. Kierownicy projektów tworzą w Sii zintegrowaną społeczność, efektywnie wymieniającą posiadaną wiedzę i aktywnie uczestniczącą w procesie doskonalenia organizacji projektowej.

Posiadamy dedykowaną jednostkę PMO, określającą standardy w zakresie zarządzania projektami, monitorującą i wspierającą realizację działań projektowych z wykorzystaniem odpowiednio dobranych systemów i narzędzi. Niezbędna do sprawnej realizacji projektów wiedza dostępna jest za pośrednictwem: repozytoriów projektów, bibliotek dokumentów, szablonów, procedur, instrukcji i list kontrolnych, dedykowanych szkoleń i materiałów prezentacyjnych.

Cenimy sobie bliski i bezpośredni kontakt z Klientem. Efektywne systemy informowania, raportowania i komunikacji gwarantują Klientom dostęp do aktualnej i wiarygodnej wiedzy na temat stanu realizacji projektów. Wspólnie z naszymi Klientami dążymy do osiągnięcia uzgodnionych celów biznesowych.

Mapa naszych kompetencji 

ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA

Programowanie:
Java, .NET, C, C++, C#, Cobol, Perl, JavaScript, PHP, XML, PL/SQL, Objective C

Frameworki:
Struts, GWT, Spring, Spring MVC, Vaadin, JSF, Hibernate, MyBatis, Ruby on Rails

Serwery Aplikacyjne:
WebSphere, Weblogic, IIS, Apache Tomcat, JBoss, Glassfish

DB:
Oracle, MS SQL, Sybase, DB2, Informix, MySQL, Postgres SQL

Integracja:
IBM WebSphere, Apache Service Mix, FuseESB, Tibco, webMethods, Camel

Aplikacje Mobilne:
iPhone, Android, Blackberry, Windows 8

Front-end:
HTML/CSS, HTML5/CSS3, JS, Flash, Silverlight

Rozwiązania biznesowe

ERP:
MS Dynamics, SAP, Oracle EBS

CRM:
MS Dynamics, Salesforce.com, SAP, Siebel, Oracle Fusion, PeopleSoft

BPM Workflow:
IBM WebSphere Process Server, Oracle BPM, Activiti

ECM:
MS SharePoint Server, EMC Documentum, AlFresco, Filenet, Liferay

BI:
Cognos, Microsoft, Oracle, Business Objects, Hyperion, Microstrategy

Bankowość:
FlexCube, Tuxedo, Fermat, Globus, Connect Direct

E-commerce

TESTOWANIE

Rozwój narzędzi testowych:
C#, C/C++, .NET framework, Python, LUA, Java, Embedded C, Hardware Engineering, Tailor made

Egzekucja testów:
Quick Test Professional / Unified Functional Testing software, Test Complete, JMeter, Selenium, Visual Studio (C#), LUA, TCL, Python, Rational Robot, HP Performance Center / HP Load Runner, Tailor made

Zarządzanie testami:
HP Quality Center / Application Lifecycle Management, Bugzilla, Jira, Clear Quest / Clear Case, Test Link, MS Project, Tailor made

Testy:
Performance, Manual, Smoke, Integration, Regression, System, Functional, Automation, Overnight, Weekend

Infrastruktura IT

Systemy:
AIX, Solaris, HP-UX, Linux, Windows

Sieci:
TCP/IP, LAN, WAN, routing, switching, urządzenia Cisco, Juniper

Bezpieczeństwo:
VPN, NAC, firewalle, proxy servers, security audits

Zarządzanie infrastrukturą:
LDAP, AD

Wirtualizacja:
VMware, Xen, Citrix, KVM, Hyper-V

Monitoring:
Tivoli, Nagios, NetFlow, Cacti, Orion SolarWinds

Bazy danych:
Oracle, DB2, Sybase, MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL

Telefonia:
VoIP, Asterisk, Cisco, Blackberry

Service desk

Inżynieria

Systemy Embedded and Real Time:
Assembler, C, C++, Java, Microcontrollers, UML, SART, Do178B

Elektronika:
ASIC, FPGA, C, VHDL

Telekomunikacja:
JainSlee, NGIN, OpenCloud, VoIP, MPLS, IMS, SS7, Intelligent Network, IP Networks/design, SIM cards

Mechanika:
CAD/CAM, Machine Design, Thermodynamics, Fluid Mechanics, Catia, Ideas, Pro/E, Matlab, Fluent, Abaqus

Sterowniki PLC i elektrotechnika:
AutoCad, EPlan, PLC: Siemens, Allen Bradley (Rockwell Automation), Schneider Electric, Moeller, Bosch, commissioning of assembly lines and PLC based systems

Modele współpracy Zawsze dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Nasze referencje

Nasi klienci Oni nam zaufali:

Wyślij wiadomość