Strona główna Rozwiązania i integracja systemów

Podstawą naszego sukcesu w realizacji projektów i integracji systemów informatycznych jest autorska metodyka Sii Polska, bazująca na ogólnoświatowych standardach (PMI, PRINCE2, Scrum, COBIT), wspierana przez projektową organizację firmy oraz zakładająca elastyczność wobec wymagań i oczekiwań naszych Klientów, w szczególności dotyczących różnych modeli świadczenia usług. Na uwagę zasługuje dojrzałość projektowa naszej firmy, stale podnoszony poziom wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz wdrożona wewnętrzna platforma wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. To wszystko umożliwia nam minimalizację ryzyk realizacyjnych i czyni nas niezawodnym dostawcą projektów w dziedzinie IT i inżynierii.

Krzysztof Gabryszak Head of PMO
1000Zrealizowanych Projektów Fixed-price
30Kierowników Projektów
13Centrów Kompetencyjnych
Krzysztof Gabryszak

WYBIERZ SII POLSKA Zalety współpracy z nami

Jesteśmy firmą właściwie przygotowaną do realizacji przedsięwzięć projektowych. Skuteczność osiągana w realizacji projektów i poziom zadowolenia Klientów są pochodną dojrzałości organizacyjnej, profesjonalizmu i doświadczeń personelu. Posiadamy zdolność do systemowego zarządzania procesami i projektami w ramach w całej organizacji, w tym działań proaktywnych i pełnej kontroli stanu prowadzonych prac.

Dysponujemy kompetentnym i doświadczonym zespołem kierowników projektów. Ich wiedza jest poświadczona przez certyfikaty PMI Project Management Professional, PRINCE2 Practitioner, Certified Scrum Master, potwierdzające wysoki poziom kompetencji i doświadczeń. Kierownicy projektów tworzą w Sii zintegrowaną społeczność, efektywnie wymieniającą posiadaną wiedzę i aktywnie uczestniczącą w procesie doskonalenia organizacji projektowej.

Posiadamy dedykowaną jednostkę PMO, określającą standardy w zakresie zarządzania projektami, monitorującą i wspierającą realizację działań projektowych z wykorzystaniem odpowiednio dobranych systemów i narzędzi. Niezbędna do sprawnej realizacji projektów wiedza dostępna jest za pośrednictwem: repozytoriów projektów, bibliotek dokumentów, szablonów, procedur, instrukcji i list kontrolnych, dedykowanych szkoleń i materiałów prezentacyjnych.

Cenimy sobie bliski i bezpośredni kontakt z Klientem. Efektywne systemy informowania, raportowania i komunikacji gwarantują Klientom dostęp do aktualnej i wiarygodnej wiedzy na temat stanu realizacji projektów. Wspólnie z naszymi Klientami dążymy do osiągnięcia uzgodnionych celów biznesowych.

Mapa naszych kompetencji 

ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA

Programowanie:
Java, .NET, C, C++, C#, Cobol, Perl, JavaScript, PHP, XML, PL/SQL, Objective C

Frameworki:
Struts, GWT, Spring, Spring MVC, Vaadin, JSF, Hibernate, MyBatis, Ruby on Rails

Serwery Aplikacyjne:
WebSphere, Weblogic, IIS, Apache Tomcat, JBoss, Glassfish

DB:
Oracle, MS SQL, Sybase, DB2, Informix, MySQL, Postgres SQL

Integracja:
IBM WebSphere, Apache Service Mix, FuseESB, Tibco, webMethods, Camel

Aplikacje Mobilne:
iPhone, Android, Blackberry, Windows 8

Front-end:
HTML/CSS, HTML5/CSS3, JS, Flash, Silverlight

Rozwiązania biznesowe

ERP:
MS Dynamics, SAP, Oracle EBS

CRM:
MS Dynamics, Salesforce.com, SAP, Siebel, Oracle Fusion, PeopleSoft

BPM Workflow:
IBM WebSphere Process Server, Oracle BPM, Activiti

ECM:
MS SharePoint Server, EMC Documentum, AlFresco, Filenet, Liferay

BI:
Cognos, Microsoft, Oracle, Business Objects, Hyperion, Microstrategy

Bankowość:
FlexCube, Tuxedo, Fermat, Globus, Connect Direct

E-commerce

TESTOWANIE

Rozwój narzędzi testowych:
C#, C/C++, .NET framework, Python, LUA, Java, Embedded C, Hardware Engineering, Tailor made

Egzekucja testów:
Quick Test Professional / Unified Functional Testing software, Test Complete, JMeter, Selenium, Visual Studio (C#), LUA, TCL, Python, Rational Robot, HP Performance Center / HP Load Runner, Tailor made

Zarządzanie testami:
HP Quality Center / Application Lifecycle Management, Bugzilla, Jira, Clear Quest / Clear Case, Test Link, MS Project, Tailor made

Testy:
Performance, Manual, Smoke, Integration, Regression, System, Functional, Automation, Overnight, Weekend

Infrastruktura IT

Systemy:
AIX, Solaris, HP-UX, Linux, Windows

Sieci:
TCP/IP, LAN, WAN, routing, switching, urządzenia Cisco, Juniper

Bezpieczeństwo:
VPN, NAC, firewalle, proxy servers, security audits

Zarządzanie infrastrukturą:
LDAP, AD

Wirtualizacja:
VMware, Xen, Citrix, KVM, Hyper-V

Monitoring:
Tivoli, Nagios, NetFlow, Cacti, Orion SolarWinds

Bazy danych:
Oracle, DB2, Sybase, MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL

Telefonia:
VoIP, Asterisk, Cisco, Blackberry

Service desk

Inżynieria

Systemy Embedded and Real Time:
Assembler, C, C++, Java, Microcontrollers, UML, SART, Do178B

Elektronika:
ASIC, FPGA, C, VHDL

Telekomunikacja:
JainSlee, NGIN, OpenCloud, VoIP, MPLS, IMS, SS7, Intelligent Network, IP Networks/design, SIM cards

Mechanika:
CAD/CAM, Machine Design, Thermodynamics, Fluid Mechanics, Catia, Ideas, Pro/E, Matlab, Fluent, Abaqus

Sterowniki PLC i elektrotechnika:
AutoCad, EPlan, PLC: Siemens, Allen Bradley (Rockwell Automation), Schneider Electric, Moeller, Bosch, commissioning of assembly lines and PLC based systems

Nasze referencje

Nasi klienci Oni nam zaufali: