eu projects logos

ROZWÓJ CENTRUM IT SZANSĄ NA WZROST POTENCJAŁU
ŚWIADCZENIA USŁUG INFORMATYCZNYCH


Nazwa beneficjenta: Sii Sp. z o.o.
Wartość projektu: 57 388 455 PLN
Udział Unii Europejskiej: 11 547 084, 74 PLN
Okres realizacji: 2012-2015

Dane kontaktowe: Agata Zagórska
azagorska@sii.pl
tel. +48 22 486 37 37
eu projects logos

DOTACJE NA INNOWACJE

 

ROZWÓJ CENTRUM IT KLUCZEM DO WDROŻENIA
NOWYCH ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH


Nazwa beneficjenta: Sii Sp. z o.o.
Wartość projektu: 41 609 200 PLN
Udział Unii Europejskiej: 12 137 256 PLN
Okres realizacji: 2010-2015

Dane kontaktowe: Joanna Chmielewska
jchmielewska@sii.pl
tel. +48 22 486 37 37