Strona główna Szkolenia AgilePM® Foundation+Practitioner

AgilePM® Foundation+Practitioner

Czterodniowe szkolenie AgilePM® Foundation i Practitioner. Szkolenie na poziomie Foundation dostarcza uczestnikom wiedzy i podstawowych umiejętności dotyczących pracy w zwinnych (agile) projektach w oparciu o metodykę DSDM Atern, stanowiącą bazę dla AgilePM®. Szkolenie na poziomie Practitioner skoncentrowane jest na praktycznym wykorzystaniu metodyki DSDM Atern w zwinnym (agile) zarządzaniu projektami.

WYMAGANIA WSTĘPNE DO AGILEPM® FOUNDATION

Przydatne ale niekonieczne jest doświadczenie w pracy w projektach niezależnie od tematyki projektów oraz branży

WYMAGANIA WSTĘPNE DO AGILEPM® PRACTITIONER

Doświadczenie w pracy w projektach niezależnie od tematyki projektów oraz branży, certyfikat AgilePM® Foundation

CELE SZKOLENIA AGILEPM® FOUNDATION
 • Zrozumienie specyfiki pracy
  w projektach oraz poznanie
  i zrozumienie głównych zagadnień związanych
  z zarządzaniem projektem zwinnym (agile)
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy
  w zwinnych (agile) projektach
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu AgilePM® Foundation
CELE SZKOLENIA AGILEPM® PRACTITIONER
 • Poznanie i zrozumienie praktycznych zagadnień związanych ze zwinnym (agile) zarządzaniem projektem
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania projektami zwinnymi (agile)
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu AgilePM® Practitioner
ADRESACI

Wszystkie osoby biorące udział w projektach (niezależnie od branży
i tematyki) i pełniące role kierowników projektów, członków zespołów projektowych, osób pełniących nadzór nad projektem oraz pozostałych interesariuszy projektów

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku, interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN FOUNDATION
 • Test, 60 pytań, 1 odpowiedź prawidłowa
 • Pozytywny wynik: 30 (50%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 60/75 min. Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
EGZAMIN PRACTITIONER
 • Test oparty na scenariuszach 4 pytania z 15 podpunktami
 • Pozytywny wynik: 30 (50%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 150 min.
 • Korzystanie z książki: tak
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

AgilePM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kursy na tej stronie są oferowane przez Sii, podmiot stowarzyszony z Quint Wellington Redwood, akredytowaną organizacją szkoleniową The APM Group LTD.

Partnerzy

 • Quint Wellington Redwood
Zakres merytoryczny

Zakres merytoryczny AgilePM® Foundation

 • Czym jest Agile? Wybór odpowiedniego podejścia Agile
 • Filozofia, pryncypia i wymiary projektu
 • Przygotowanie na sukces
 • Procesy DSDM
 • Ludzie w DSDM – DSDM role i odpowiedzialności
 • Produkty DSDM
 • Główne praktyki – priorytetyzacja i timeboxing
 • Planowanie i kontrola w cyklu życia
 • Pozostałe praktyki: warsztaty, modelowanie, iteratywny rozwój
 • Sesje powtórzeniowe i próbny egzamin
 • Egzamin (opcjonalnie)

Zakres merytoryczny AgilePM® Practitioner

 • Role i odpowiedzialności – widok Kierownika Projektu
 • Agile Project Management – cykl życia
 • Efektywne wykorzystanie produktów
 • Dostarczanie na czas – łączenie technik MoSCoW, priorytetyzacji i timeboxing
 • Ludzie, zespoły i interakcje
 • Wymaganie i user stories
 • Estymacje – co i jak
 • Planowanie projektu w cyklu życia
 • Jakość
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dostosowanie podejścia
 • Sesje powtórzeniowe i próbny egzamin
 • Egzamin (opcjonalnie)
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 4 dni (2+2)
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie
 • Egzamin : Polski/Angielski
Nazwa i czas trwania szkolenia Cena szkolenia za osobę* Cena egzaminu za osobę* Sii Warszawa Sii Wrocław Sii Kraków Sii Poznań Sii Gdańsk Sii Łódź
AgilePM® Foundation+Practitioner
Czas trwania: 4 dni (2+2)
Razem:2500 PLN (F:1600 PLN P:1300 PLN) Razem: 1800 PLN (F:700 PLN P:1100 PLN) 9-12.12.19
20-23.01.20
18-21.11.19
27-30.01.20
18-21.11.19
27-30.01.20
10-13.12.19
17-20.02.20
10-13.12.19
17-20.02.20
20-23.01.20
 • AgilePM® Foundation+Practitioner

Pobierz katalog szkoleń