Strona główna Szkolenia AgilePM Foundation+Practitioner

AgilePM Foundation+Practitioner

Szkolenie AgilePM Foundation + Practitioner dostarcza uczestnikom wiedzy i podstawowych umiejętności dotyczących zwinnego (agile) zarządzania projektami. Szkolenie bazuje na metodyce DSDM Atern.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Przydatne, ale niekonieczne jest doświadczenie w pracy w projektach niezależnie od tematyki projektów oraz branży.

CELE SZKOLENIA
 • Zrozumienie specyfiki pracy w projektach oraz poznanie i zrozumienie głównych zagadnień związanych z zarządzaniem projektem zwinnym (agile)
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w zwinnych (agile) projektach
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation oraz AgilePM Practitioner
ADRESACI

Wszystkie osoby biorące udział w projektach (niezależnie od branży i tematyki) i pełniące role kierowników projektów, członków zespołów projektowych, osób pełniących nadzór nad projektem oraz pozostałych interesariuszy projektów.

FORMA ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku, interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test, 60 pytań, 1 odpowiedź prawidłowa
 • Pozytywny wynik: 30 (50%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 60/75 min
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

Partnerzy

 • Quint Wellington Redwood
Zakres merytoryczny
 • Czym jest Agile? Wybór odpowiedniego podejścia Agile
 • Filozofia, pryncypia i wymiary projektu
 • Przygotowanie na sukces
 • Procesy DSDM
 • Ludzie w DSDM – DSDM role i odpowiedzialności
 • Produkty DSDM
 • Główne praktyki – priorytetyzacja i timeboxing
 • Planowanie i kontrola w cyklu życia
 • Pozostałe praktyki: warsztaty, modelowanie, iteratywny rozwój
 • Sesje powtórzeniowe i próbny egzamin
 • Egzamin (opcjonalnie)
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 4 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie
 • Egzamin : Polski/Angielski

Pobierz katalog szkoleń