Strona główna Szkolenia AgilePM® Practitioner

AgilePM® Practitioner

Szkolenie na poziomie Practitioner skoncentrowane jest na praktycznym wykorzystaniu metodyki DSDM Atern w zwinnym (agile) zarządzaniu projektami.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Doświadczenie w pracy w projektach niezależnie od tematyki projektów oraz branży, certyfikat AgilePM® Foundation

CELE SZKOLENIA
 • Poznanie i zrozumienie praktycznych zagadnień związanych ze zwinnym (agile) zarządzaniem projektem
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania projektami zwinnymi (agile)
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu AgilePM® Practitioner
ADRESACI

Wszystkie osoby biorące udział w projektach (niezależnie od branży i tematyki) i pełniące role kierowników projektów, członków zespołów projektowych, osób pełniących nadzór nad projektem oraz pozostałych interesariuszy projektów

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku, interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test oparty na scenariuszach 4 pytania z 15 podpunktami
 • Pozytywny wynik: 30 (50%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 150 min.
 • Korzystanie z książki: tak
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu)

AgilePM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kursy na tej stronie są oferowane przez Sii, podmiot stowarzyszony z Quint Wellington Redwood, akredytowaną organizacją szkoleniową The APM Group LTD.

Zakres merytoryczny

1. Role i odpowiedzialności – widok Kierownika Projektu

2. Agile Project Management – cykl życia

3. Efektywne wykorzystanie produktów

4. Dostarczanie na czas – łączenie technik MoSCoW, priorytetyzacji i timeboxing

5. Ludzie, zespoły i interakcje

6. Wymaganie i user stories

7. Estymacje – co i jak

8. Planowanie projektu w cyklu życia

9. Jakość

10. Zarządzanie ryzykiem

11. Dostosowanie podejścia

12. Sesje powtórzeniowe i próbny egzamin

13. Egzamin (opcjonalnie)

 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie
 • Egzamin : Angielski

Pobierz katalog szkoleń