Cel szkolenia
 • Konstruktywna postawa i profesjonalne zachowanie w sytuacjach trudnych
 • Identyfikacja bodźców stresowych i konstruktywne radzenie sobie z nimi
 • Wzrost świadomości szkodliwych skutków długotrwałego stresu
 • Poznanie technik radzenia sobie ze stresem
 • Wzbudzenie motywacji do pracy nad obniżaniem poziomu stresu
 • Wzrost świadomości w jaki sposób budować odporność psychiczną
 • Poznanie technik planowania i organizacji czasu
Korzyści
 • Umiejętność rozpoznawania objawów stresu
 • Zrozumienie przebiegu reakcji stresowej
 • Diagnoza własnej podatności na stres
 • Rodzaje emocji i ich funkcje dla organizmu człowieka
 • Umiejętność regulowania i kontrolowania emocji
 • Poznanie technik relaksacyjnych do zastosowania w miejscu pracy
 • Rozwój umiejętności konstruktywnego i efektywnego relaksowania się
Zakres szkolenia

MODUŁ: STRES I EMOCJE – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ

 • Czym jest stres?
  • Eustres i dystres
  • Czynniki wywołujące stres
  • Fazy reakcji stresowej
  • Skutki stresu
 • Jak radzić sobie ze stresem?
  • Autodiagnoza obszarów stresu
  • Osobowość typu A i B
  • Krótkotrwałe metody radzenia sobie ze stresem
  • Długotrwałe metody radzenia sobie ze stresem
 • Zarządzanie emocjami w życiu zawodowym
  • Odczuwanie i nazywanie emocji
  • Konstruktywne wyrażanie emocji jako element obniżający stres
  • Nastrój i jego wpływ na efektywność pracy
  • Techniki zmiany nastroju
  • Kierowanie emocjami – techniki kontroli emocji

MODUŁ: ODPORNOŚC PSYCHICZNA – JAK JĄ WZMACNIAĆ?

 • Osobowość immunologicznie silna
  • Osiem cech osobowości immunologicznie silnej
   rezyliencja, czyli jak zbudować swój fundament siły
  • Wrażliwość na sygnały wewnętrzne w konce Gary E. Schwartz
  • Na budować swoją wewnętrzną siłę
  • Model 4C: Kontrola (Control), Zaangażowanie (Commitment), Wyzwanie (Challenge), Pewność siebie (Confidence)
 • Techniki antystresowe przywracające równowagę
  • Techniki obniżania napięcia mięśniowego
  • Wizualizacja
  • Pozytywna autosugestia
 • Asertywność jako metoda wzmacniania swojej odporności psychicznej
  • Co oznacza asertywna postawa
  • Asertywny komunika „JA”
  • Stawianie granic i dbałość o swoje potrzeby
  • Asertywne przyjmowanie krytyki i pochwał

MODUŁ: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE CZASEM WŁASNYM

 • Organizacja pracy własnej
  • Kryteria określania priorytetów – Zasada Eisenhowera
  • Techniki radzenia sobie ze zmianą priorytetów zadań
  • Główne zasady dobrej organizacji pracy wg. Coveya
  • Strumień zadań zgodnie z metodologią GDT Davida Allena
 • Główne zasady planowania
  • Zasada Pareto
  • Reguła 60/40
  • Prawo Parkinsona
  • Prawo Hofstadtera
  • Metoda ALPEN
 • Ocena własnej umiejętności wykorzystania czasu
  • Diagnoza własnego stylu pracy
  • Mocne i słabe strony zarządzania sobą w czasie
  • Zyski z zarządzania sobą w czasie
 • Inwentaryzacja zarządzania czasem własnym
  • Błędy w zarządzaniu czasem
  • Zapobieganie złodziejom czasu
  • Podejście pro aktywne a reaktywne
Adresaci

Młodzi menadżerowie, osoby pracujące na styku z klientem zewnętrznym, osoby mocno współzależne od działań i prac klientów zewnętrznych i wewnętrznych, pracownicy każdego szczebla organizacji narażeni na prace pod presją czasu i wielozadaniowość.

Liczebność grupy: 8-15 uczestników

Czas trwania: 2 dni

Dostępny język: PL

Dostępny język materiałów: PL

Forma kursu
Metody interaktywne: symulacje, karty ról, case study, kwestionariusze do autodiagnozy, praca z kamerą i/lub dyktafonem, praca warsztatowa w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, mini wykład, fragment filmu, muzyka.

Pobierz materiały

Pobierz

Dziękujemy!

Przepraszamy, coś poszło nie tak.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Przetwarzanie...

Jeśli masz pytania dotyczące naszych szkoleń,

skontaktuj się z ekspertem Sii

Agnieszka Rzeczkowska

Training Practice Manager

Skontaktuj się z ekspertem

Agnieszka Rzeczkowska

lub przeciągnij i upuść załączniki tutaj.

Dopuszczalne rozszerzenia: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Zapoznamy się z treścią Twojej wiadomość i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie

Przetwarzanie...

Może Cię również zainteresować

Umiejętności miękkie

Praca zdalna – organizacja i komunikacja

Czas trwania:
1 dzień
Umiejętności miękkie

Trening menedżerski

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Budowanie kultury feedbacku

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Trening asertywności

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Zarządzanie stresem i emocjami

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Zarządzanie sobą w czasie

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Facylitacja spotkań w IT

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Work&Life Balance

Czas trwania:
1 dzień
Umiejętności miękkie

Techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Współpraca w zespole

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Efektywna komunikacja w zespole

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Efektywne zarządzanie zespołem

Czas trwania:
2 dni

ITIL®, PRINCE2® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AgilePM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kursy AgilePM® są oferowane przez Sii, spółkę stowarzyszoną z Quint Wellington Redwood, akredytowaną organizację szkoleniową The APM Group Ltd.
Lean IT® Association jest zastrzeżonym znakiem towarowym Lean IT Association LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie ceny podane na stronie to ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%.

ZATWIERDŹ

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?