Efektywne zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem to zbiór zadań zawierający między innymi motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, udzielanie informacji zwrotnej etc. W czasie dwudniowego szkolenia uczestnicy zrozumieją i poznają praktyczne zastosowanie podstawowych metod zarządzania zespołem.

CELE SZKOLENIA

Poznanie rożnych form motywowania zespołu, budowania autorytetu, zagadnień związanych z przywództwem (również sytuacyjnym) oraz sposobów i technik udzielania informacji zwrotnej.

ADRESACI

Osoby na co dzień zarządzające zespołami ludzi, w szczególności menedżerowie, liderzy zespołów, kierownicy; dodatkowo wszyscy, którzy pracując z ludźmi chcieliby usystematyzować wiedzę, przećwiczyć wybrane techniki oraz wymienić się doświadczeniami z innymi menedżerami.

FORMY ZAJĘĆ

Warsztat – prezentacja, ćwiczenia w grupach

KORZYŚCI
 • Uczestnicy szkolenia poznają i zrozumieją:
  • zagadnienia związane z zarządzaniem (w tym definicję pojęcia i jego elementy składowe);
  • cechy charakterystyczne przywódcy oraz teorię przywództwa sytuacyjnego
  • sposoby motywowania i czynniki motywacyjne.
 • Słuchacze będą potrafili:
  • wskazać czynniki motywacyjne odpowiednie dla pracownika,
  • dobrać styl zarządzania właściwy do etapu rozwoju pracownika,
  • skutecznie przekazywać informację zwrotną z wykorzystaniem techniki SPINKA
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania projektami, materiały merytoryczne w formie drukowanej, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), certyfikat ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny
 • Pojęcie zarządzania
  • definicja
  • elementy składowe
 • Menedżer a przywódca
  • różnice
  • cechy
  • zadania
 • Motywowanie pracowników
  • czynniki motywujące
  • dostosowanie motywatorów do sytuacji i pracownika
  • teoria Herzberga
 • Rozwój pracownika i przywództwo sytuacyjne Blancharda
 • Komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej na różnych etapach rozwoju
  • instruktaż
  • SPINKA
  • SPINKA oparta na pytaniach
  • komunikat „JA”
  • model FUKO
  • rozmowa coachingowa
 • Budowanie autorytetu – komunikowanie reguł szefa
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń