Cel szkolenia
 • Nabycie umiejętności technik komunikacyjnych wykorzystywanych w procesie facylitacji grup
 • rozpoznawania poziomu dojrzałości grupy i prawidłowe wspieranie grupy w na różnych fazach rozwoju
 • umiejętności stwarzania równowagi pomiędzy odmiennymi preferencjami osób w grupie
 • umiejętność zarządzania konfliktem w grupie
 • umiejętności ustalania każdorazowo kontraktu z grupą
 • wspieranie grupy w osiągnięciu jej celu
 • wspierania pracy grupy poprzez umiejętne stosowanie technik i narzędzi
 • reagowanie na zróżnicowane zaangażowanie członków grupy
 • zastosowanie we właściwym momencie techniki twórczego i procesowego myślenia
Korzyści
 • Rozwój umiejętności zarządzania zespołem podczas spotkań
 • Osiąganie założonego celu spotkań dzięki sprawnym wykorzystaniu odpowiednich technik i narzędzi
 • Nabranie pewności siebie w prowadzeniu spotkań
 • Rozwój umiejętności bycia uważnym na potrzeby grupy
 • Prowadzenie grupy ku osiąganiu celów spotkania
 • Nabycie postawy zwiększającej u uczestników zaangażowanie i energię
Zakres szkolenia
 • Facylitacja – czyli co ?
  • Obszary, w których warto stosować facylitację
  • Model Pracy Facylitatora – „Trzy P”
  • Cele pracy facylitatora
  • Rola i zadania facylitatora podczas spotkań grupowych
  • Jakie są różnice miedzy facylitatorem a coachem, trenerem, konsultantem;
  • Wpływ postawy facylitatora i jego zachowania podczas spotkania na pracy z grupą
 • Techniki komunikacyjne niezbędne w procesie facylitacji grup
  • Zasady dobrej komunikacji –komunikaty budujące porozumienie
  • Aktywne i przyjazne słuchanie: klaryfikacja, parafraza, doprecyzowanie
  • Techniki zadawania pytań i kierowania dyskusji do celu spotkania
  • Stosowanie Komunikatu „Ja”
  • Informacje zwrotne jako element zarządzania dyskusją
  • Komunikacja niewerbalna facylitatora
 • Zasady efektywnego prowadzenia spotkań
  • Budowanie dobrego nastawienia i zaangażowania uczestników na „Dzień Dobry” – Model OCZARUJ
  • Potrzeby uczestników przed rozpoczęciem spotkania
  • Wyznaczanie celu spotkania
  • Ustalanie kontraktu i zasad współpracy z grupą
  • Metody prowadzenia spotkań: informacyjne, decyzyjne, rozwiązywanie problemów
 • Techniki prowadzenia spotkań np. Retrospekcji, Daily
  • Wpływ postawy facylitatora na przebieg spotkania
  • Metody interaktywne angażujące uczestników
  • Metody kreatywne prowadzenia spotkań: Burza Mózgów, 5 W, Gadający Kij, model holokratyczny
  • Efektywne metody kończenia spotkań: podsumowania, docenienie.
  • dokończenie tematów, przygotowanie „pomostu” do dalszej pracy w innych warunkach (nie z tą grupą).
Adresaci

Agile Coachowie, Scrum Masterzy, członkowie zwinnych zespołów, Project Managerowie prowadzących często spotkania

Liczebność grupy: 8-15 uczestników

Czas trwania: 2 dni

Dostępny język: PL / EN

Dostępny język materiałów: PL / EN

Forma kursu
Metody interaktywne: praca warsztatowa w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, drama stosowana, karty ról, praca z kamerą. Warsztat ma charakter ćwiczeniowy, praktyczny, nastawiony na redukcję złych nawyków w prowadzeniu spotkań, a rozwój lepszych technik, wymagających mniejszych nakładów energii. Dostępne w formule online.

Pobierz materiały

Pobierz

Dziękujemy!

Przepraszamy, coś poszło nie tak.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Przetwarzanie...

Jeśli masz pytania dotyczące naszych szkoleń,

skontaktuj się z ekspertem Sii

Agnieszka Rzeczkowska

Training Practice Manager

Skontaktuj się z ekspertem

Agnieszka Rzeczkowska

lub przeciągnij i upuść załączniki tutaj.

Dopuszczalne rozszerzenia: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Zapoznamy się z treścią Twojej wiadomość i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie

Przetwarzanie...

Może Cię również zainteresować

Umiejętności miękkie

Work&Life Balance

Czas trwania:
1 dzień
Umiejętności miękkie

Techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Współpraca w zespole

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Efektywna komunikacja w zespole

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Efektywne zarządzanie zespołem

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Praca zdalna – organizacja i komunikacja

Czas trwania:
1 dzień
Umiejętności miękkie

Trening menedżerski

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Budowanie kultury feedbacku

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Trening asertywności

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Zarządzanie stresem i emocjami

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Zarządzanie sobą w czasie

Czas trwania:
2 dni

ITIL®, PRINCE2® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AgilePM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kursy AgilePM® są oferowane przez Sii, spółkę stowarzyszoną z Quint Wellington Redwood, akredytowaną organizację szkoleniową The APM Group Ltd.
Lean IT® Association jest zastrzeżonym znakiem towarowym Lean IT Association LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie ceny podane na stronie to ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%.

ZATWIERDŹ

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?