Strona główna Szkolenia ISTQB ISTQB Poziom Zaawansowany – Analityk Testów (Test Analyst)

27-30.11.2018 Warszawa, 19-21.11.2018 Wrocław, 11-14.12.2018 Kraków, 11-14.12.2018 Poznań, 27-30.11.2018 Gdańsk, 19-21.11.2018 Łódź

ISTQB Poziom Zaawansowany – Analityk Testów (Test Analyst)

W zakresie czterodniowego szkolenia uwzględniony jest proces testowania z punktu widzenia analityka testów, a więc między innymi: analiza specyfikacji wymagań, techniki projektowania testów oraz analiza wyników.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Certyfikat ISTQB Foundation, doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

CELE SZKOLENIA
 • Poznanie zasad analizy specyfikacji wymagań oraz technik projektowania testów, nadawania priorytetów, raportowania defektów oraz analizy wyników.
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat procesu testowania oraz poznanie najważniejszych zagadnień odnośnie dostępnych narzędzi wspierających testowanie.
 • Udział w zajęciach stanowi również przygotowanie do egzaminu oraz umożliwia uzyskanie certyfikatu ISTQB Poziom Zaawansowany – Analityk Testów (ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Analyst).
ADRESACI

Testerzy oprogramowania – samodzielni specjaliści, analitycy testów oraz analitycy biznesowi oraz wszystkie osoby uczestniczące w procesie zbierania i analizy wymagań, przeglądach i przygotowaniu testów systemowych i akceptacyjnych.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o scenariusze, interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test, 60 pytań, 1 odpowiedzi punktowane od 1 do 3 punktów. Maksymalnie można zdobyć 120 punktów.
 • Pozytywny wynik: 78 (65%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 180 min. polski/ 225 min. angielski
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, materiały szkoleniowe zgodne z sylabusem, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

Zakres merytoryczny
 • Czynności testowe zgodne z wybranym cyklem rozwoju oprogramowania
 • Priorytety dla czynności testowych w oparciu o informacje uzyskane w trakcie analizy ryzyka
 • Wybór i stosowanie technik testowania, w oparciu o zdefiniowane kryteria pokrycia – zapewnienie poziomu zaufania do przetestowanego oprogramowania
 • Poziom dokumentacji odpowiedni dla prowadzonych czynności testowych
 • Określanie jakie typy testów funkcjonalnych powinny być wykonane
 • Testy użyteczności w projekcie
 • Przeglądy formalne i nieformalne z interesariuszami – przekazywanie wiedzy o typowych błędach popełnianych przy wytwarzaniu oprogramowania
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 4 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie/Angielskie
 • Egzamin : Polski/Angielski

27-30.11.2018 Warszawa, 19-21.11.2018 Wrocław, 11-14.12.2018 Kraków, 11-14.12.2018 Poznań, 27-30.11.2018 Gdańsk, 19-21.11.2018 Łódź

Pobierz katalog szkoleń

Wyślij wiadomość