IT Awareness

Celem dwudniowego, autorskiego kursu IT Awareness jest zrozumienie specyfiki działania organizacji usługowej IT i jej postrzegania przez klientów i użytkowników usług informatycznych.

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami IT oraz zbudowanie bazowej wiedzy umożliwiającej pracownikom biznesu sprawnie komunikować się z przedstawicielami działów IT.

ADRESACI

Osoby współpracujące z IT, które korzystają z usług oferowanych przez IT m.in. pracownicy działów HR, marketingu, sprzedaży oraz administracji.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja

KORZYŚCI
 • Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących informatyki oraz specyfiki funkcjonowania IT.
 • Zbudowanie bazy pojęciowej ułatwiającej komunikację biznesowi z pracownikami informatyki.
 • Przedstawienie różnych perspektyw patrzenia na informatykę – perspektywę biznesu oraz IT.
 • Zrozumienie podstaw dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do uczestniczenia w projektach informatycznych w charakterze klienta definiującego wymagania, odbiorcy i użytkownika informatycznych produktów projektu.
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, materiały w formie wydrukowanej, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), certyfikaty ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny
 • Omówienie czym jest IT oraz jaka jest rola informatyki.
 • IT jako usługa (usługowy model zarządzania IT, relacja biznes-IT, katalog usług IT, Umowy SLA, OLA, UC).
 • IT jako technologia
  • software (systemy biznesowe, systemy wspierające, serwery aplikacyjne, bazy danych, języki programowania),
  • hardware (sieci LAN, WAN, pamięci masowe, serwery, urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery, komputery osobiste i akcesoria),
  • telekomunikacja (telefonia stacjonarna, VoIP),
  • serwerownie.
  • Bezpieczeństwo w IT (przepisy prawne związane z bezpieczeństwem IT, polityka bezpieczeństwa informacji, role związane z bezpieczeństwem).
 • Projekty informatyczne i cykl wytwórczy oprogramowania (podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania projektami, tradycyjne podejście do zarządzania projektami (waterfall) vs podejście zwinne (agile), role w projektach, inżynieria oprogramowania, zarządzanie wymaganiami, wprowadzanie zmian na środowisko produkcyjne, testowanie).
 • IT jako organizacja i jako ludzie (struktura IT, Service Desk, zarządzanie technologiczne, zarządzanie aplikacjami, zarządzanie kontraktami i wyposażeniem, projekty w organizacji (PMO), profile kompetencji w IT, szkolenie w IT).
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń