Strona główna Szkolenia ITIL® ITIL® Continual Service Improvement (CSI)

ITIL® Continual Service Improvement (CSI)

Trzydniowe szkolenie Continual Service Improvement jest ściśle oparte o publikację „Continual Service Improvement” i obejmuje zagadnienia związane z doskonaleniem usług IT oraz kształtowaniem podejścia zorientowanego na potrzeby klienta i generowanie wartości dla klienta i IT.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie jednego z poniższych certyfikatów ITIL® Foundation:

 • 2011
 • V3
 • V2 i ITIL® Foundation Bridge
CELE SZKOLENIA
 • Zdobycie kompleksowej wiedzy odnośnie sprawdzonych technik i metod związanych z identyfikacją obszarów wymagających poprawy oraz wprowadzaniem działań i inicjatyw doskonalących
 • Dogłębne omówienie zagadnień, dotyczących wybranych technik i procesów wykorzystywanych do mierzenia wydajności i efektywności wybranych obszarów IT oraz zarządzania inicjatywami doskonalącymi
 • Poznanie oraz zrozumienie praktycznego wykorzystania omawianych zagadnień
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu ITIL® Intermediate Continual Service Improvement
ADRESACI

Osoby odpowiedzialne za jakość świadczonych usług IT oraz efektywność obszaru IT; właściciele usług, dyrektorzy, kierownicy, menedżerowie, liderzy zespołów oraz wszyscy zainteresowani poprawą efektywności i wydajności działania IT.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku (25% czasu), interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test składający się z 8 pytań opartych na scenariuszach
 • Wybór 1 z 4 dostępnych wariantów odpowiedzi
 • Pozytywny wynik: 28 (70%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 90/120 min.
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Partnerzy

 • Quint Wellington Redwood
Zakres merytoryczny
 • Usługa informatyczna i jej cykl życia,
 • Procesy i ich rola we wsparciu usług IT,
 • Cele i zadania fazy ustawicznego doskonalenia usług (Continual Service Improvement),
 • Relacja Ustawicznego Doskonalenia Usług do pozostałych etapów cyklu życia usługi,
 • Siedmiostopniowy Proces Doskonalenia usług (7 – Step Improvement Process),
 • Miary i wskaźniki (CSFs, KPIs),
 • Metody i techniki wykorzystywane w obszarze ustawicznego doskonalenia usług (m.in. cykl Deminga, model CSI),
 • Model RACI,
 • Funkcje i role w obszarze ustawicznego doskonalenia usług,
 • Wyzwania, koszty i korzyści,
 • Wyzwania technologiczne,
 • Sesje powtórzeniowe
 • Próbny egzamin i egzamin (opcjonalnie)
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 3 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie
 • Egzamin : Angielskie

Pobierz katalog szkoleń