24-26.11.2018*, 12-14.12.2018 Warszawa, 17-19.12.2018 Wrocław, 14-16.10.2018 Kraków, 10-12.10.2018 Poznań, 18-20.09.2018 Gdańsk, 16-18.10.2018 Łódź    *TERMIN GWARANTOWANY

ITIL Foundation

ITIL Foundation jest pierwszym szkoleniem ze zbioru akredytowanych szkoleń ITIL i wymaganym do certyfikacji na wyższych poziomach. W jego zakresie znalazły się zagadnienia, których znajomość jest niezbędna dla każdej osoby zajmującej się zarządzaniem usługami IT.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Przydatne ale niekonieczne jest doświadczenie w dostarczaniu i wsparciu usług IT.

CELE SZKOLENIA
 • Przedstawienie najlepszych praktyk biblioteki ITIL®
 • Pokazanie praktycznego zastosowania procesów oraz podejścia ITIL® w organizacji IT
 • Prezentacja korzyści, jakie może czerpać organizacja IT w wyniku zaadaptowania wybranych praktyk ITIL®
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu ITIL Foundation
ADRESACI

Wszystkie osoby zajmujące się świadczeniem i rozwojem usług IT, tj. właściciele usług, pracownicy grup wsparcia oraz Service Desku, inżynierowie i specjaliści techniczni, administratorzy, użytkownicy usług IT.

FORMA ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku, interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test, 40 pytań, 1 odpowiedź prawidłowa
 • Pozytywny wynik: 26 (65%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 60 min. polski/75 min. angielski
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

Partnerzy

 • Quint Wellington Redwood
Zakres merytoryczny
 • Biblioteka ITIL® i najlepsze praktyki
 • Relacja biznes – IT
 • Podstawowe pojęcia i definicje – proces, usługa, cykl życia usługi, funkcja, rola, portfel i katalog usług, model RACI etc.
 • Model usługowy, cykl życia usługi
 • strategia usług
 • projektowanie usług
 • przekazanie usług
 • eksploatacja usług
 • ustawiczne doskonalenie usług
 • Procesy i ich wykorzystanie w poszczególnych fazach cyklu życia usługi
 • Rola ludzi w organizacji IT
 • ITIL® na tle innych metodyk/standardów
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Sesje powtórzeniowe
 • Próbny egzamin
 • Egzamin (opcjonalnie)
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 3 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Polskie/Angielskie
 • Egzamin : Polski/Angielski

24-26.11.2018*, 12-14.12.2018 Warszawa, 17-19.12.2018 Wrocław, 14-16.10.2018 Kraków, 10-12.10.2018 Poznań, 18-20.09.2018 Gdańsk, 16-18.10.2018 Łódź    *TERMIN GWARANTOWANY

Pobierz katalog szkoleń

Wyślij wiadomość