Strona główna Szkolenia ITIL® ITIL® Introduction

ITIL® Introduction

ITIL® Introduction to autorskie, jednodniowe szkolenie w trakcie którego zostanie zaprezentowany zbiór najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem usługami IT, relacją Biznes IT oraz komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną w IT.

CELE SZKOLENIA

Zaprezentowanie najlepszych praktyk opisanych w publikacjach biblioteki ITIL® oraz przedstawienie korzyści wynikających z zaadaptowania tychże praktyk w organizacji.

ADRESACI

Osoby zajmujące się świadczeniem i rozwojem usług IT, tj. właściciele usług, pracownicy grup wsparcia oraz Service Desku, inżynierowie i specjaliści techniczni, administratorzy, użytkownicy usług IT, a także przedstawiciele biznesu korzystający z usług IT.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja.

KORZYŚCI
 • Poznanie podstawowych założeń usługowego modelu zarządzania IT,
 • Zrozumienie najważniejszych procesów ITILi® i zależności miedzy nimi,
 • Zrozumienie zasad świadczenia usługi informatycznych oraz faz cyklu życia usługi IT,
 • Dostrzeżenie istoty relacji biznes – IT oraz różnych punktów widzenia na informatykę w organizacji,
 • Uświadomienie korzyści i wyzwań związanych z zastosowaniem praktyk ITIL® w organizacji zarówno po stronie biznesu jak i IT .
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, materiały w formie wydrukowanej, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), certyfikaty ukończenia szkolenia.

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres merytoryczny
 • Zarządzanie usługami IT oraz biblioteka dobrych praktyk ITIL® (rys historyczny, główne idee i założenia oraz elementy składowe ITIL®).
 • Zastosowanie praktyk ITIL® w organizacjach biznesowych oraz relacja biznes – IT.
 • Podstawowe zagadnienia ITIL® (usługa IT, proces, cykl życia usługi, portfel usług IT, katalog usług IT, poziomy usług, umowy SLA, OLA i UC, baza CMDB, system SKMS, model 4P).
 • Fazy cyklu życia usługi (Strategia Usług, Projektowanie Usług, Przekazanie Usług, Eksploatacja Usług, Ustawiczne Doskonalenie Usług).
 • Wybrane procesy w fazach cyklu życia usługi (Zarządzanie katalogiem usług IT oraz zarządzanie poziomem usług IT, Zarzadzanie potencjałem wykonawczym oraz zarządzanie dostępnością, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Zarzadzanie zasobami i konfiguracją usług IT, Zarządzanie zmianą, Zarzadzanie wydaniami i wdrożeniami, Zarządzanie incydentami, Realizacja wniosków, Zarządzanie problemami).
 • Ludzie – ich funkcje i role w organizacji IT (model RACI).
 • Komunikacja – jej znaczenie w zarządzaniu usługami IT.
 • Ścieżka certyfikacji ITIL® .
 • Liczebność grupy : do 15 osób
 • Czas trwania : 1 dzień
 • Język : Polski
 • Materiały : Polski

Pobierz katalog szkoleń