Strona główna Szkolenia ITIL® ITIL® Managing Across the Lifecycle(MALC)

ITIL® Managing Across the Lifecycle(MALC)

Pięciodniowe szkolenie Managing across the lifecycle jest ostatnim kursem na ścieżce certyfikacji ITIL®. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonania wyboru odpowiednich dla ich organizacji praktyk ITIL® oraz dostosowania ich do specyfiki firmy.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i przystąpienia do egzaminu jest zgromadzenie co najmniej 17 punktów na ścieżce certyfikacji ITIL®

CELE SZKOLENIA
 • Zdobycie kompleksowej wiedzy odnośnie wysokopoziomowego zarządzania usługą informatyczną we wszystkich fazach jej cyklu życia na podstawie najlepszych praktyk opisanych w 5 kluczowych publikacjach ITIL®
 • Dogłębne omówienie zagadnień związanych z zarządzaniem finansowym, zarządzaniem ryzykiem, wyzwaniami, krytycznymi czynnikami sukcesu, powiązaniami program – projekt – usługa IT, efektywnym wykorzystaniu potencjału ludzi, procesów oraz technologii
 • Dostrzeżenie i wykorzystanie powiązań pomiędzy procesami, funkcjami i rolami do trafnego podejmowania decyzji menadżerskich
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu ITIL® Managing Across the Lifecycle, a tym samym do zdobycia tytułu ITIL® Expert
ADRESACI

Osoby odpowiedzialne za: relację Biznes – IT, analizę i rozliczanie finansów IT, zarządzanie katalogiem i poziomem usług IT, dostarczenie usług IT, także właściciele usług oraz wszystkie osoby zaangażowane w zarządzanie IT.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku (50% czasu), interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test składający się z 10 pytań opartych na scenariuszach
 • Wybór 1 z 4 dostępnych wariantów odpowiedzi
 • Pozytywny wynik: 35 (70%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 120/150 min.
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Partnerzy

 • Quint Wellington Redwood
Zakres merytoryczny
 • Zarządzanie usługami IT – wprowadzenie, powtórzenie podstawowych zagadnień z poszczególnych faz cyklu życia usługi IT
 • Wyzwania menedżerskie i biznesowe
 • Wzajemna relacja i dostosowanie Biznesu i IT
 • Optymalne wykorzystanie potencjału ludzi, procesów i technologii do wygenerowania wartości dla Biznesu w postaci usług IT
 • Zarządzanie zmiana strategiczną
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarzadzanie finansowe
 • Zagadnienia związane z wdrożeniem podejścia usługowego w organizacji IT
 • Ocena poziomu świadczonych usług oraz funkcjonowania i dojrzałości organizacji usługowej IT
 • Publikacje uzupełniające
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Próbny egzamin i egzamin (opcjonalnie)
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 5 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie
 • Egzamin : Angielski

Pobierz katalog szkoleń