Strona główna Szkolenia ITIL ITIL Managing Across the Lifecycle(MALC)

ITIL Managing Across the Lifecycle(MALC)

Pięciodniowe szkolenie Managing across the lifecycle jest ostatnim kursem na ścieżce certyfikacji ITIL. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonania wyboru odpowiednich dla ich organizacji praktyk ITIL oraz dostosowania ich do specyfiki firmy.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i przystąpienia do egzaminu jest zgromadzenie co najmniej 17 punktów na ścieżce certyfikacji ITIL®

CELE SZKOLENIA
 • Zdobycie kompleksowej wiedzy odnośnie wysokopoziomowego zarządzania usługą informatyczną we wszystkich fazach jej cyklu życia na podstawie najlepszych praktyk opisanych w 5 kluczowych publikacjach ITIL
 • Dogłębne omówienie zagadnień związanych z zarządzaniem finansowym, zarządzaniem ryzykiem, wyzwaniami, krytycznymi czynnikami sukcesu, powiązaniami program – projekt – usługa IT, efektywnym wykorzystaniu potencjału ludzi, procesów oraz technologii
 • Dostrzeżenie i wykorzystanie powiązań pomiędzy procesami, funkcjami i rolami do trafnego podejmowania decyzji menadżerskich
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu ITIL® Managing Across the Lifecycle, a tym samym do zdobycia tytułu ITIL Expert
ADRESACI

Osoby odpowiedzialne za: relację Biznes – IT, analizę i rozliczanie finansów IT, zarządzanie katalogiem i poziomem usług IT, dostarczenie usług IT, także właściciele usług oraz wszystkie osoby zaangażowane w zarządzanie IT.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku (50% czasu), interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test składający się z 10 pytań opartych na scenariuszach
 • Wybór 1 z 4 dostępnych wariantów odpowiedzi
 • Pozytywny wynik: 35 (70%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 120/150 min.
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

Partnerzy

 • Quint Wellington Redwood
Zakres merytoryczny
 • Zarządzanie usługami IT – wprowadzenie, powtórzenie podstawowych zagadnień z poszczególnych faz cyklu życia usługi IT
 • Wyzwania menedżerskie i biznesowe
 • Wzajemna relacja i dostosowanie Biznesu i IT
 • Optymalne wykorzystanie potencjału ludzi, procesów i technologii do wygenerowania wartości dla Biznesu w postaci usług IT
 • Zarządzanie zmiana strategiczną
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarzadzanie finansowe
 • Zagadnienia związane z wdrożeniem podejścia usługowego w organizacji IT
 • Ocena poziomu świadczonych usług oraz funkcjonowania i dojrzałości organizacji usługowej IT
 • Publikacje uzupełniające
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Próbny egzamin i egzamin (opcjonalnie)
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 5 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie
 • Egzamin : Angielski

Pobierz katalog szkoleń

Wyślij wiadomość