Strona główna Szkolenia ITIL® ITIL® Planning, Protection & Optimization (PPO)

ITIL® Planning, Protection & Optimization (PPO)

Pięciodniowe szkolenie PPO to połączenie dużej liczby ćwiczeń praktycznych z solidną dawką wiedzy dotyczącej gwarantowania odpowiedniego poziomu usługi IT, poprzez zarządzanie jej dostępnością, potencjałem wykonawczym, bezpieczeństwem informacji oraz ciągłością działania.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie jednego z poniższych certyfikatów ITIL® Foundation:

 • 2011
 • V3
 • V2 i ITIL® Foundation Bridge
CELE SZKOLENIA
 • Zdobycie kompleksowej wiedzy odnośnie zarządzania usługami informatycznymi na etapie projektowania usług IT, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności, bezpieczeństwa, potencjału wykonawczego oraz ciągłości działania
 • Dogłębne omówienie zagadnień związanych z projektowaniem usług IT z perspektywy samych usług, narzędzi wspierających zarządzanie, metod mierzenia i monitorowania usług i systemów IT, architektury i technologii, oraz procesów
 • Poznanie oraz zrozumienie praktycznego wykorzystania omawianych zagadnień
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu ITIL® Intermediate Planning, Protection & Optimization
ADRESACI

Osoby odpowiedzialne za: zaprojektowanie usług IT pod kątem bezpieczeństwa, pojemności, dostępności i niezawodności usług oraz ich komponentów; właściciele usług, kierownicy, liderzy zespołów technicznych, administratorzy bezpieczeństwa etc.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku (60% czasu), interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test składający się z 8 pytań opartych na scenariuszach
 • Wybór 1 z 4 dostępnych wariantów odpowiedzi
 • Pozytywny wynik: 28 (70%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 90/120 min.
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Partnerzy

 • Quint Wellington Redwood
Zakres merytoryczny
 • Usługa informatyczna i jej cykl życia,
 • Cele, zakres i przebieg procesów: Zarządzanie dostępnością usług (Availability Management), Zarządzanie potencjałem wykonawczym (Capacity Management), Zarządzanie popytem (Demand Management), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Information Security Management), Zarządzanie ciągłością usług informatycznych (IT Service Continuity Management)
 • Umowy i kontrakty (SLA, OLA UCs) w świetle omawianych procesów
 • Wzajemne powiazania między procesami
 • Role w ramach poszczególnych procesów
 • Zagadnienia technologiczne
 • Sesje powtórzeniowe
 • Próbny egzamin i egzamin (opcjonalnie)
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 5 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie
 • Egzamin : Angielski

Pobierz katalog szkoleń