Strona główna Szkolenia ITIL® ITIL® Service Design (SD)

ITIL® Service Design (SD)

Trzydniowe szkolenie Service Design jest ściśle oparte o publikację „Service Design” i obejmuje zagadnienia związane z kompleksowym podejściem do tworzenia projektu nowych lub istotnie zmienionych usług IT.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie jednego z poniższych certyfikatów ITIL® Foundation:

 • 2011
 • V3
 • V2 i ITIL® Foundation Bridge
CELE SZKOLENIA
 • Zdobycie kompleksowej wiedzy odnośnie zarządzania usługami informatycznymi na etapie projektowania usług IT, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności, bezpieczeństwa, potencjału wykonawczego, ciągłości działania jak również zarządzania katalogiem usług i umowami dotyczącymi poziomu świadczenia usług IT
 • Dogłębne omówienie zagadnień związanych z projektowaniem usług IT z perspektywy samych usług, narzędzi wspierających zarządzanie, metod mierzenia i monitorowania usług i systemów IT, architektury i technologii, oraz procesów
 • Poznanie oraz zrozumienie praktycznego wykorzystania omawianych zagadnień
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu ITIL® Intermediate Service Design
ADRESACI

Osoby odpowiedzialne za: dostarczanie usług IT, zarządzanie katalogiem i poziomem świadczenia usług oraz relacjami z dostawcami, zarządzanie bezpieczeństwem, potencjałem, dostępnością i ciągłością; właściciele usług, kierownicy, liderzy zespołów.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku (25% czasu), interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test składający się z 8 pytań opartych na scenariuszach
 • Wybór 1 z 4 dostępnych wariantów odpowiedzi
 • Pozytywny wynik: 28 (70%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 90/120 min.
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Partnerzy

 • Quint Wellington Redwood
Zakres merytoryczny
 • Usługa informatyczna i jej cykl życia,
 • Procesy i ich rola we wsparciu usług IT,
 • Zarządzanie katalogiem usług IT (Service Catalogue Management)
 • Procesy: Zarządzanie poziomem świadczenia usług (Service Level Management), Zarządzanie dostawcami (Supplier Management), Zarządzanie dostępnością usług (Availability Management), Zarządzanie potencjałem wykonawczym (Capacity Management), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Information Security Management), Zarządzanie ciągłością usług informatycznych (IT Service Continuity Management)
 • Role oraz wzajemne powiązania między procesami,
 • Zagadnienia technologiczne
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Sesje powtórzeniowe
 • Próbny egzamin i egzamin (opcjonalnie)
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 3 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie
 • Egzamin : Angielski

Pobierz katalog szkoleń