Strona główna Szkolenia ITIL® ITIL® Service Offerings & Agreements (SOA)

ITIL® Service Offerings & Agreements (SOA)

Pięciodniowe szkolenie SOA to połączenie dużej liczby ćwiczeń praktycznych z solidną dawką wiedzy o zarządzaniu portfelem usług IT, poziomem świadczenia usług, umowami z klientami oraz kontraktami z dostawcami.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie jednego z poniższych certyfikatów ITIL® Foundation:

 • 2011
 • V3
 • V2 i ITIL® Foundation Bridge
CELE SZKOLENIA
 • Zdobycie kompleksowej wiedzy odnośnie zarządzania usługami informatycznymi na poziomie strategicznym i taktycznym
 • Dogłębne omówienie zagadnień związanych ze strategią oraz zarzadzaniem poziomem świadczenia usług IT, w szczególności z zarządzaniem portfelem i katalogiem usług, zarządzaniem relacjami z biznesem i dostawcami zewnętrznymi oraz zarządzaniem popytem i finansami usług IT
 • Zrozumienie istoty przekształcenia organizacji IT z firmy zorientowanej na technologię na organizację usługową, której celem jest dostarczanie klientom wartości
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu ITIL® Intermediate Service Offerings & Agreements
ADRESACI

Osoby odpowiedzialne za: relację Biznes – IT oraz IT – dostawcy zewnętrzni, rozliczanie finansów IT, zarządzanie katalogiem usług, zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczenia usług IT oraz wszystkie osoby zaangażowane w zarządzanie IT.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku (60% czasu), interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test składający się z 8 pytań opartych na scenariuszach
 • Wybór 1 z 4 dostępnych wariantów odpowiedzi
 • Pozytywny wynik: 28 (70%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 90/120 min.
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Partnerzy

 • Quint Wellington Redwood
Zakres merytoryczny
 • Usługa informatyczna i jej cykl życia,
 • Cele, zakres i przebieg procesów: Zarządzanie portfelem usług (Service Portfolio Management), Zarządzanie katalogiem usług (Service Catalogue Management), Zarządzanie finansowe (Financial Management for IT services), Zarządzanie popytem (Demand Management), Zarządzanie relacjami z Biznesem (Business Relationship Management), Zarządzanie poziomem usług (Service Level Management) oraz Zarządzanie dostawcami (Supplier Management)
 • Umowy i kontrakty (SLA, OLA, UCs),
 • Role Service Owner, Service Level Manager, Service Portfolio Manager, Service Catalogue Manager, Supplier Manager, Business Relationship Manager
 • Zagadnienia technologiczne
 • Sesje powtórzeniowe
 • Próbny egzamin i egzamin (opcjonalnie)
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 5 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie
 • Egzamin : Angielski

Pobierz katalog szkoleń