Strona główna Szkolenia ITIL® ITIL® Service Operation (SO)

ITIL® Service Operation (SO)

Trzydniowe szkolenie Service Operation zostało oparte o publikację „Service Operation” i obejmuje zagadnienia związane z codziennym wsparciem i zarządzaniem usługą IT w fazie jej eksploatacji oraz utrzymaniem odpowiedniej dla usług IT infrastruktury informatycznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie jednego z poniższych certyfikatów ITIL® Foundation:

 • 2011
 • V3
 • V2 i ITIL® Foundation Bridge
CELE SZKOLENIA
 • Zdobycie kompleksowej wiedzy odnośnie zarządzania usługami IT w fazie eksploatacji, szczególnie dotyczących wczesnego wykrywania, diagnozowania i rozwiązywania incydentów i problemów oraz dobrych praktyk związanych z codziennym utrzymaniem infrastruktury IT
 • Dogłębne omówienie zagadnień, wyzwań i korzyści związanych z eksploatacją usług IT m.in. Z zapewnieniem odpowiedniego poziomu dostępności usług IT, efektywną komunikacją między IT a użytkownikiem oraz właściwa proporcją między działaniami proaktywnymi a reaktywnymi
 • Poznanie oraz zrozumienie praktycznego wykorzystania omawianych zagadnień
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu ITIL® Intermediate Service Operation
ADRESACI

Osoby odpowiedzialne za: wsparcie usług i zarządzanie infrastrukturą IT a także monitorowanie usług IT, zarządzanie incydentami i problemami, komunikację miedzy IT a użytkownikiem; właściciele usług, kierownicy, liderzy i pracownicy grup wsparcia i Service Desku.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku (25% czasu), interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test składający się z 8 pytań opartych na scenariuszach
 • Wybór 1 z 4 dostępnych wariantów odpowiedzi
 • Pozytywny wynik: 28 (70%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 90/120 min.
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Partnerzy

 • Quint Wellington Redwood
Zakres merytoryczny
 • Usługa informatyczna i jej cykl życia,
 • Procesy i ich rola we wsparciu usług IT,
 • Cele i zastosowanie procesów: Zarządzania zdarzeniami (Event Management), Zarządzania incydentami (Incident Management), Zarządzania problemami (Problem Management), Realizacji wniosków (Request Fulfillment) oraz Zarządzania uprawnieniami dostępu (Access management),
 • Service Desk – koncepcja i rola w fazie eksploatacji usługi IT,
 • Funkcje i ich role w fazie eksploatacji: Zarządzanie wsparciem technicznym (Technical Management), Zarzadzanie aplikacjami (Application Management) i Zarządzanie eksploatacją usług IT (IT Operations Management)
 • Zagadnienia technologiczne,
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Sesje powtórzeniowe
 • Próbny egzamin i egzamin (opcjonalnie)
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 3 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie
 • Egzamin : Angielski
Nazwa i czas trwania szkolenia Cena szkolenia za osobę* Cena egzaminu za osobę* Sii Warszawa Sii Wrocław Sii Kraków Sii Poznań Sii Gdańsk Sii Łódź
ITIL® Service Operation (SO)
Czas trwania: 3 dni
2350 PLN 950 PLN 23-25.03.20
02-04.03.20
02-04.03.20
05-07.02.20
05-07.02.20
23-25.03.20
 • ITIL® Service Operation (SO)

Pobierz katalog szkoleń