Strona główna Szkolenia ITIL® ITIL® Service Strategy (SS)

ITIL® Service Strategy (SS)

Trzydniowe szkolenie Service Strategy jest ściśle oparte o publikację „Service Strategy” i obejmuje zagadnienia związane z definiowaniem oraz zarządzaniem strategią usług IT oraz jej wpływem na pozostałe fazy cyklu życia usługi informatycznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie jednego z poniższych certyfikatów ITIL® Foundation:

 • 2011
 • V3
 • V2 i ITIL® Foundation Bridge
CELE SZKOLENIA
 • Zdobycie kompleksowej wiedzy odnośnie zarządzania usługami informatycznymi na poziomie strategicznym
 • Dogłębne omówienie zagadnień związanych ze strategią usług IT, w szczególności z zarządzaniem portfelem usług, zarządzeniem relacjami z biznesem oraz zarządzaniem popytem i finansami usług IT
 • Zrozumienie istoty przekształcenia organizacji IT z firmy zorientowanej na technologię na organizację usługową, której celem jest dostarczanie klientom wartości
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu ITIL® Intermediate Service Strategy
ADRESACI

Osoby odpowiedzialne za: relację Biznes – IT, analizę i rozliczanie finansów IT, zarządzanie katalogiem i poziomem usług IT, dostarczenie usług IT, także właściciele usług oraz wszystkie osoby zaangażowane w zarządzanie IT.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku (25% czasu), interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test 8 pytań opartych na scenariuszach
 • Wybór 1 z 4 dostępnych wariantów odpowiedzi
 • Pozytywny wynik: 28 (70%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 90/120 min.
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Partnerzy

 • Quint Wellington Redwood
Zakres merytoryczny
 • Usługa informatyczna i jej cykl życia,
 • Procesy i ich rola we wsparciu usług IT
 • Wartość usługi (service value)
 • Zasoby strategiczne
 • Zarządzanie portfelem usług (Service Portfolio Management)
 • Zarządzanie finansowe (Financial Management for IT services)
 • Zarządzanie popytem (Demand Management)
 • Zarządzanie relacjami z Biznesem (Business Relationship Management)
 • wzajemne powiązania między procesami
 • Funkcje i role w obszarze strategii usług
 • Krytyczne czynniki sukcesu (CSF) i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
 • Wyzwania technologiczne
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Sesje powtórzeniowe
 • Próbny egzamin
 • Egzamin (opcjonalnie)
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 3 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie
 • Egzamin : Angielski
Nazwa i czas trwania szkolenia Cena szkolenia za osobę* Cena egzaminu za osobę* Sii Warszawa Sii Wrocław Sii Kraków Sii Poznań Sii Gdańsk Sii Łódź
ITIL® Service Strategy (SS)
Czas trwania: 3 dni
2350 PLN 950 PLN 29-31.01.20
05-07.02.20
05-07.02.20
12-14.02.20
12-14.02.20
29-31.01.20
 • ITIL® Service Strategy (SS)

Pobierz katalog szkoleń