Strona główna Szkolenia ITIL® ITIL® Service Transition (ST)

ITIL® Service Transition (ST)

Trzydniowe szkolenie Service Transition jest ściśle oparte o publikację „Service Transition” i obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem zmianami oraz wdrożeniami nowych rozwiązań w usługach IT i ich komponentach.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie jednego z poniższych certyfikatów ITIL® Foundation:

 • 2011
 • V3
 • V2 i ITIL® Foundation Bridge
CELE SZKOLENIA
 • Zdobycie kompleksowej wiedzy odnośnie zarządzania usługami informatycznymi będącymi w fazie przekazania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zarządzania zmianami w usługach informatycznych, testowania oraz wdrażania ich do eksploatacji jak również zarzadzania konfiguracją IT
 • Dogłębne omówienie zagadnień, wyzwań i korzyści związanych z przekazaniem usług IT w szczególności związanych z bazami CMDB, zmianami, wdrożeniami oraz współpracy rozwoju z utrzymaniem
 • Poznanie oraz zrozumienie praktycznego wykorzystania omawianych zagadnień
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu ITIL® Intermediate Service Transition
ADRESACI

Osoby odpowiedzialne za: rozwój i wdrożenia rozwiązań IT, zarządzanie zmianą, testowanie, współpracę między rozwojem a utrzymaniem, zarządzanie konfiguracją IT, właściciele usług, kierownicy, liderzy zespołów oraz wszyscy na co dzień rozwijający usługi IT.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku (25% czasu), interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test składający się z 8 pytań opartych na scenariuszach
 • Wybór 1 z 4 dostępnych wariantów odpowiedzi
 • Pozytywny wynik: 28 (70%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 90/120 min.
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Partnerzy

 • Quint Wellington Redwood
Zakres merytoryczny
 • Usługa informatyczna i jej cykl życia,
 • Procesy i ich rola we wsparciu usług IT,
 • Procesy: Planowanie i wsparcie przekazania (Transition Planning and Support), Zarządzanie zmianą (Change Management), Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług (Service Asset and Configuration Management), Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami (Release and Deployment Management), Weryfikacji i testowania usług (Service Validation and Testing), Ocena zmiany (Evaluation) oraz proces Zarządzanie wiedzą (Knowledge Management),
 • Zastosowanie pozostałych procesów ITIL®
 • w fazie przekazania,
 • Role oraz wzajemne powiązania między procesami,
 • Zagadnienia technologiczne
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Sesje powtórzeniowe
 • Próbny egzamin i egzamin (opcjonalnie)
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 3 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie
 • Egzamin : Angielski

Pobierz katalog szkoleń