Management 3.0

Poznanie jak zarządzać zespołami, w których większość członków zaczynają stanowić przedstawiciele generacji Y i Z oraz jak kierować organizacją, aby techniki zwinne (np. SCRUM) naprawdę działały i przyniosły oczekiwane korzyści.

CEL SZKOLENIA

Poznanie jak zarządzać zespołami, w których większość członków zaczynają stanowić przedstawiciele generacji Y i Z oraz jak kierować organizacją, aby techniki zwinne (np. SCRUM) naprawdę działały i przyniosły oczekiwane korzyści.

ADRESACI

Kierownicy projektów, programów, zespołów, SCRUM Masterowie i Agile Coachowie. Managerowie średniego szczebla i wyższego szczebla.

FORMA ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, ćwiczenia, dyskusja

KORZYŚCI
Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat:
 • efektywnego zarządzania zespołem zbudowanym z przedstawicieli różnych generacji
 • motywowania i delegowania zadań członkom zespołu projektowego
 • wyznaczania granic i egzekwowania obowiązków
 • rozwoju samego siebie oraz swoich pracowników
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, certyfikat ukończenia szkolenia

Zakres merytoryczny
 • Czym jest złożoność (complexity) i dlaczego wiedza o niej jest kluczowa dla współczesnego menagera?
 • Po co nam Managment 3.0 i kiedy warto stosować te techniki?
 • Przywództwo, zarządzanie, czy samoorganizacja?
 • Dlaczego nie masz racji, czyli słowo o dysonansach poznawczych i tym, jak przeszkadzają być skutecznym.
 • Bez drętwych gadek, czyli naprawdę natchnij swoich ludzi (energize people).
 • Bez konieczności pytania co chwilę o status, czyli skutecznie deleguj odpowiedzialność (empower teams).
 • Samoorganizacja to nie wolna amerykanka, czyli ograniczenia: po co są, jak je wyznaczać i egzekwować.
 • Develop competence, czyli jak naprawdę rozwijać kompetencje, a nie tylko wysyłać na szkolenia i zdobywać certyfkaty.
 • Jak przygotować i wdrożyć odpowiednią strukturę organizacyjną?
 • Improve everything, czyli dlaczego spoczywanie na laurach skończy się katastrofą (albo biurokracją).
 • Co ogrodnictwo ma wspólnego z zarządzaniem?
 • A jak to wszystko wdrożyć?
 • Co po szkoleniu, czyli jak dalej rozwijać się w ramach Managment 3.0?
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń

Wyślij wiadomość