Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Cel szkolenia
 • Wzrost skutecznej komunikacji i współpracy prowadzący do szybszego osiągania celów i sprawnego rozwiązywania problemów
 • Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia dialogu z zespołem
 • Dzielenie się wiedzą, informacjami i doświadczeniem wewnątrz organizacji
 • Wypracowanie efektywnych schematów komunikacji w zespole.
Korzyści
 • Zrozumienie wpływu systemu komunikacji i współpracy na jakość relacji z ludźmi, ich zaangażowanie i efektywność pracy
 • Wzrost innowacyjności i kreatywności przez zapoznanie się i wyćwiczenie nowoczesnych technik twórczego myślenia, otwartego komunikowania się i metod radzenia sobie z konfliktami interpersonalnymi w zespole
Zakres szkolenia
 • Rola komunikacji interpersonalnej w zespole
  • Proces komunikacji: kanał, kodowanie, dekodowanie informacji oraz błędy po stronie nadawcy i odbiorcy
  • Rola kontekstu w komunikacji
  • Przekazywanie informacji – jasność przekazu, konstruowanie wypowiedzi, zgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  • Kluczowa rola pytań – rodzaje pytań, zastosowanie, stosowanie w sytuacji przekazywania zasad i obowiązków
  • Monitorowanie odbioru informacji: parafraza i klaryfikacja.
  • Różnorodność w komunikacji – cztery style interpersonalne, rozpoznanie jaki styl jest dla mnie charakterystyczny oraz zbudowanie instrukcji obsługi dla każdego stylu.
 • Zasady współpracy w zespole
  • Różnice między grupą, a zespołem – czynniki warunkujące istnienie zespołu
  • Drzewo jedności, drzewo różnorodności – czynniki budujące zrozumienie, akceptację i zaufanie w zespole
  • Gra „Sny” – wspólna praca jednoczy, wypracowanie zasad efektywnej współpracy w zespole
  • Diagnoza funkcjonowania w zespole – osiem ról zespołowych według M. Belibin
  • Elementy budujące współpracę wg. Lencioniego
  • Bariery pracy zespołowej: syndrom grupowego myślenia, polaryzacja grupowa, konformizm.
 • Czynniki warunkujące sprawny przepływ informacji w zespole
  • Kultura słuchania, wprowadzenie empatycznego dialogu, miejsce na pytania od każdego
  • Efektywne spotkanie – czynniki usprawniające przekaz informacji: czas, miejsce spotkania, agenda, uczestnicy, forma spotkania
  • Przeszkody w sprawnej komunikacji: krytyka, przerywanie, etykietowanie
  • Komunikacja otwarta, nieformalna, różnorodność interakcji
  • Przekazywanie konstruktywnego feedbacku jako narzędzie budujące relacje, zrozumienie i dobrą atmosferę w zespole.

 

Adresaci

Osoby na co dzień pracujące w zespołach wielozadaniowych, odpowiedzialnych za wspólny rezultat i wymagające spójnego rozmienia priorytetów i zadań.

Cel szkolenia
 • Wzrost skutecznej komunikacji i współpracy prowadzący do szybszego osiągania celów i sprawnego rozwiązywania problemów
 • Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia dialogu z zespołem
 • Dzielenie się wiedzą, informacjami i doświadczeniem wewnątrz organizacji
 • Wypracowanie efektywnych schematów komunikacji w zespole.
Korzyści
 • Zrozumienie wpływu systemu komunikacji i współpracy na jakość relacji z ludźmi, ich zaangażowanie i efektywność pracy
 • Wzrost innowacyjności i kreatywności przez zapoznanie się i wyćwiczenie nowoczesnych technik twórczego myślenia, otwartego komunikowania się i metod radzenia sobie z konfliktami interpersonalnymi w zespole
Zakres szkolenia
 • Rola komunikacji interpersonalnej w zespole
  • Proces komunikacji: kanał, kodowanie, dekodowanie informacji oraz błędy po stronie nadawcy i odbiorcy
  • Rola kontekstu w komunikacji
  • Przekazywanie informacji – jasność przekazu, konstruowanie wypowiedzi, zgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  • Kluczowa rola pytań – rodzaje pytań, zastosowanie, stosowanie w sytuacji przekazywania zasad i obowiązków
  • Monitorowanie odbioru informacji: parafraza i klaryfikacja.
  • Różnorodność w komunikacji – cztery style interpersonalne, rozpoznanie jaki styl jest dla mnie charakterystyczny oraz zbudowanie instrukcji obsługi dla każdego stylu.
 • Zasady współpracy w zespole
  • Różnice między grupą, a zespołem – czynniki warunkujące istnienie zespołu
  • Drzewo jedności, drzewo różnorodności – czynniki budujące zrozumienie, akceptację i zaufanie w zespole
  • Gra „Sny” – wspólna praca jednoczy, wypracowanie zasad efektywnej współpracy w zespole
  • Diagnoza funkcjonowania w zespole – osiem ról zespołowych według M. Belibin
  • Elementy budujące współpracę wg. Lencioniego
  • Bariery pracy zespołowej: syndrom grupowego myślenia, polaryzacja grupowa, konformizm.
 • Czynniki warunkujące sprawny przepływ informacji w zespole
  • Kultura słuchania, wprowadzenie empatycznego dialogu, miejsce na pytania od każdego
  • Efektywne spotkanie – czynniki usprawniające przekaz informacji: czas, miejsce spotkania, agenda, uczestnicy, forma spotkania
  • Przeszkody w sprawnej komunikacji: krytyka, przerywanie, etykietowanie
  • Komunikacja otwarta, nieformalna, różnorodność interakcji
  • Przekazywanie konstruktywnego feedbacku jako narzędzie budujące relacje, zrozumienie i dobrą atmosferę w zespole.

 

Adresaci

Osoby na co dzień pracujące w zespołach wielozadaniowych, odpowiedzialnych za wspólny rezultat i wymagające spójnego rozmienia priorytetów i zadań.

Liczebność grupy: 8-15 uczestników

Czas trwania: 2 dni

Dostępny język: PL / EN

Dostępny język materiałów: PL / EN

Forma kursu

Szkolenie organizowane wyłącznie na zamówienie dla grup zorganizowanych (co najmniej 6-8 osób).
Metody interaktywne: gra symulacyjna, kwestionariusze do autodiagnozy, praca warsztatowa w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, drama stosowana. Dostępne w formule online.

Pobierz materiały

Pobierz

Dziękujemy!

Przepraszamy, coś poszło nie tak.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Pobierz materiały

Pobierz

Jeśli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, skontaktuj się z ekspertami Sii

Agata Czerniszewska
Natalia Ozimkowska

Zespół Praktyki Szkoleniowej

Skontaktuj się z ekspertami

Agata Czerniszewska
Natalia Ozimkowska

Załączony plik:

 • danieltroc.pdf

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Zapoznamy się z treścią Twojej wiadomość i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Może Cię również zainteresować

Umiejętności miękkie

Techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Zarządzanie sobą w czasie

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Efektywna komunikacja w zespole

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Efektywne zarządzanie zespołem

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Komunikacja z trudnym Klientem

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Praca zdalna – organizacja i komunikacja

Czas trwania:
1 dzień
Umiejętności miękkie

Budowanie odporności psychicznej

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Train the Trainers

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Trening menedżerski

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Budowanie kultury feedbacku

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Zarządzanie stresem i emocjami

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Facylitacja spotkań w IT

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Work&Life Balance

Czas trwania:
1 dzień
Umiejętności miękkie

Trening asertywności

Czas trwania:
2 dni

ITIL®, PRINCE2® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AgilePM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kursy AgilePM® są oferowane przez Sii, spółkę stowarzyszoną z Quint Wellington Redwood, akredytowaną organizację szkoleniową The APM Group Ltd.
Lean IT® Association jest zastrzeżonym znakiem towarowym Lean IT Association LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SIAM™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym EXIN Holding B.V.
Wszystkie ceny podane na stronie to ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%.

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?