Strona główna Szkolenia Architektura korporacyjna Podstawy zarządzania architekturą korporacyjną

Podstawy zarządzania architekturą korporacyjną

Jednodniowy autorski program szkolenia obejmuje przedstawienie podstawowych zasad związanych z zarządzaniem architekturą korporacyjną oraz przedstawia ich praktyczne zastosowanie w różnego typu organizacjach.

CELE SZKOLENIA

Poznanie podstawowych zasad dotyczących zarządzania architekturą korporacyjną.

ADRESACI

Biznes: kierownicy jednostek biznesowych współpracujących z IT i przeczuwający, że ta współpraca może układać się lepiej IT: Kierownictwo IT, architekci korporacyjni, architekci biznesowi, architekci rozwiązań

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach.

KORZYŚCI
 • Zrozumienie celu, istoty, zakresu i otoczenia jednego z kluczowych procesów zarządczych współczesnej organizacji IT – procesu zarządzania architekturą korporacyjną.
 • Zrozumienie standardu TOGAF9 i zakresu jego wykorzystania oraz podstawowe jego elementów, w tym:
  • metody wytwórczej i wytycznych (kiedy i jak tworzyć treści architektoniczne),
  • ram architektonicznych (co wytwarzać),
  • procesu doboru kompetencji dla procesu EA (kto powinien uczestniczyć w wytwarzaniu treści architektonicznych).
 • Odniesienie wiedzy do praktyki – prezentacja wielu praktycznych doświadczeń z projektów wdrożeniowych.
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania projektami, materiały merytoryczne w formie drukowanej, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), certyfikat ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny
 • Wprowadzenie do metodyki TOGAF (ang. The Open Group Architecture Framework) – zakres, cele oraz główne założenia.
 • Określanie zakresu implementacji architektury korporacyjnej przy pomocy siatki Zachmana.
 • Metoda wytwórcza ADM (ang. Architecture Development Method).
 • Implementacja TOGAF w organizacji.
 • Enterprise Continuum i pojęcia powiązane.
 • Kompetencje EA – wymagania i zarządzanie.
 • Technika roadmappingu.
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 1 dzień
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń