Strona główna Szkolenia PRINCE2® PRINCE2 Agile® Practitioner

PRINCE2 Agile® Practitioner

Szkolenie PRINCE2 Agile® Practitioner dostarcza uczestnikom praktycznej wiedzy na poziomie zaawansowanym, dotyczącej zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® z wykorzystaniem podejścia zwinnego (agile).

WYMAGANIA WSTĘPNE

Wymagane jest posiadanie: doświadczenia w pracy w projektach niezależnie od tematyki projektów oraz branży, certyfikatu PRINCE2® Foundation.

CELE SZKOLENIA
 • Poznanie podstawowych pojęć, metodyk, standardów, technik oraz zachowań dotyczących praktyk agile
 • Zrozumienie zasad tradycyjnego zarządzania projektami i podejścia zwinnego (agile), a także kwestii łączenia obydwu podejść
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania projektami zgodnie z metodą PRINCE2® z wykorzystaniem podejścia zwinnego agile
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu PRINCE2 Agile® Practitioner
ADRESACI

Wszystkie osoby biorące udział w projektach (niezależnie od branży i tematyki) i pełniące role kierowników projektów, członków zespołów oraz pozostałych interesariuszy projektów, które posiadają podstawową wiedzę odnośnie metodyki PRINCE2®.

FORMA ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku, interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test, 50 pytań opartych na scenariuszach, 1 odpowiedź prawidłowa
 • Pozytywny wynik: 30 (60%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 150 min.
 • Korzystanie z materiałów: tak
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

PRINCE2 Agile® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Partnerzy

 • Quint Wellington Redwood
Zakres merytoryczny
 • Wprowadzenie do PRINCE2 Agile® oraz przegląd elementów agile
 • Zasady łączenia PRINCE2® i agile
 • Elementy stałe oraz elementy podlegające modyfikacji w oparciu o PRINCE2 Agile®
 • Pryncypia PRINCE2® w projektach agile
 • Dostosowanie tematów PRINCE2® do środowiska agile
 • Dostosowanie procesów PRINCE2® do środowiska agile
 • Zarządzanie wymaganiami w projektach PRINCE2 Agile®
 • Wybrane podejścia agile: Scrum, Kanban, Lean Startup
 • Komunikacja w projektach PRINCE2 Agile®
 • Umowy w projektach agile
 • Mierzenie stanu projektu pod kątem wykorzystania agile – the Agilometer
 • Dostosowanie projektu do środowiska agile
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 3 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie
 • Egzamin : Angielski

Pobierz katalog szkoleń