Strona główna Szkolenia Prince2 PRINCE2 Agile Practitioner

PRINCE2 Agile Practitioner

Szklenie PRINCE2 Agile Practitioner dostarcza uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 z wykorzystaniem podejścia zwinnego (agile).

WYMAGANIA WSTĘPNE

Wymagane jest posiadanie: doświadczenia w pracy w projektach niezależnie od tematyki projektów oraz branży, certyfikatu PRINCE2 Foundation.

CELE SZKOLENIA
 • Poznanie podstawowych pojęć, metodyk, standardów, technik oraz zachowań dotyczących praktyk agile
 • Zrozumienie zasad tradycyjnego zarządzania projektami i podejścia zwinnego (agile), a także kwestii łączenia obydwu podejść
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania projektami zgodnie z metodą PRINCE2 z wykorzystaniem podejścia zwinnego agile
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu PRINCE2 Agile Practitioner
ADRESACI

Wszystkie osoby biorące udział w projektach (niezależnie od branży i tematyki) i pełniące role kierowników projektów, członków zespołów oraz pozostałych interesariuszy projektów, które posiadają podstawową wiedzę odnośnie metodyki PRINCE2.

FORMA ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku, interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test, 50 pytań opartych na scenariuszach, 1 odpowiedź prawidłowa
 • Pozytywny wynik: 30 (60%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 150 min.
 • Korzystanie z materiałów: tak
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

Zakres merytoryczny
 • Wprowadzenie do PRINCE2 Agile oraz przegląd elementów agile
 • Zasady łączenia PRINCE2 i agile
 • Elementy stałe oraz elementy podlegające modyfikacji w oparciu o PRINCE2 Agile
 • Pryncypia PRINCE2 w projektach agile
 • Dostosowanie tematów PRINCE2 do środowiska agile
 • Dostosowanie procesów PRINCE2 do środowiska agile
 • Zarządzanie wymaganiami w projektach PRINCE2 Agile
 • Wybrane podejścia agile: Scrum, Kanban, Lean Startup
 • Komunikacja w projektach PRINCE2 Agile
 • Umowy w projektach agile
 • Mierzenie stanu projektu pod kątem wykorzystania agile – the Agilometer
 • Dostosowanie projektu do środowiska agile
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 3 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Angielskie
 • Egzamin : Angielski

Pobierz katalog szkoleń

Wyślij wiadomość