Strona główna Szkolenia Prince2 PRINCE2 Practitioner

PRINCE2 Practitioner

Dwudniowe szkolenie PRINCE2 Practitioner skoncentrowane jest na praktycznym wykorzystaniu metodyki PRINCE2 w zarządzaniu projaktami.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Wymagane jest posiadanie:

 • doświadczenia w pracy w projektach niezależnie od tematyki projektów oraz branży,
 • certyfikatu PRINCE2 Foundation.
CELE SZKOLENIA
 • Poznanie i zrozumienie praktycznych zagadnień związanych z zarządzaniem projektem zgodnie z metodyką PRINCE2
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania projektami zgodnie z metodą PRINCE2
 • Poznanie zawansowanej charakterystyki procesów, pryncypiów i ról, niezbędnych do efektywnego zarządzania projektami
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu PRINCE2 Practitioner
ADRESACI

Wszystkie osoby biorące udział w projektach (niezależnie od branży i tematyki) i pełniące role kierowników projektów, członków zespołów projektowych, osób pełniących nadzór nad projektem oraz pozostałych interesariuszy projektów.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku, interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test wielokrotnego wyboru 8 zadań opartych na scenariuszach
 • Pozytywny wynik: 44 (55%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 150 min. (pl)/ 180 min. (ang)
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

Partnerzy

 • Quint Wellington Redwood
Zakres merytoryczny
 • Pryncypia
 • Tematy
  • Jakość
  • Organizacja
  • Plany
  • Postępy
  • Ryzyko
  • Uzasadnienie Biznesowe
  • Zmiana
 • Procesy
  • Inicjowanie Projektu (IP)
  • Przygotowanie Projektu (PP)
  • Sterowanie Etapem (SE)
  • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (ZD)
  • Zamykanie Projektu (ZP)
  • Zarządzanie Końcem Etapu (KE)
  • Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS)
 • Produkty
 • Sesje powtórzeniowe i próbny egzamin
 • Egzamin (opcjonalnie)
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie/Angielskie
 • Egzamin : Polski/Angielski

Pobierz katalog szkoleń

Wyślij wiadomość