Scrum Product Owner

Szkolenie zostało stworzone dla osób pełniących rolę Product Ownera. Zdobyta wiedza pozwoli min. efektywnie zarządzać przyrostem wartości wytwarzanego oprogramowania, poznać nowoczesne metody monitorowania postępu prac, gromadzenia i zarządzania wymaganiami i wiele innych. Ponad to przygotowuje do egzaminu PSMO I.

CEL SZKOLENIA

Zdobycie przez uczestników umiejętności związanych z planowaniem iteracji i releasów, gromadzeniem wymagań oraz ewaluacją dostarczanych rozwiązań.

ADRESACI

Osoby zarządzające rozwojem produktów opartych o oprogramowanie, osoby pełniące lub przygotowujące się do roli Product Ownera.

FORMA ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja.

KORZYŚCI

Uczestnicy szkolenia będą:

 • Efektywnie zarządzać przyrostem wartości wytwarzanego oprogramowania, stopniem niepewności i ryzykiem,
 • Prawidłowo zarządzać backlogiem projektu,
 • Skutecznie angażować zespoły scrumowe w rozwój projektu,
 • Wykorzystywać nowoczesne sposoby gromadzenia i zarządzania wymaganiami,
 • Monitorować postępy prac wykorzystując nowoczesne techniki
 • Przygotowani do zdania egzaminu PSMO
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, certyfikat ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny
 • Zwinne zarządzanie produktem.
 • Zarządzanie produktem w oparciu o wartość.
 • Planowanie w ujęciu zwinnym.
 • Zarządzanie wymaganiami.
 • Wartościowa iteracja, wartościowy release.
 • Zarządzanie releasami oprogramowania.
 • Ewaluacja przebiegu prac.
 • SCRUM at Scale.
 • Zapoznanie z formą egzaminu.
 • Liczebność grupy : 8-9 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Polski/Angielski

Pobierz katalog szkoleń