Skuteczny PM+

Szkolenie eksperckie – uzupełnienie treningu Skuteczny PM. Skoncentrowane na problemach i wyzwaniach, które napotykają na swojej drodze nawet najbardziej doświadczeni kierownicy projektów i zespołów. Przeznaczone dla osób mających solidne podstawy w dziedzinie zarządzania projektami.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie uzupełniające trening Skuteczny PM. Skoncentrowanie na problemach i wyzwaniach osób zarządzających. Przeznaczone dla osób posiadających podstawy z zarządzania projektami.

ADRESACI

Koordynatorzy zadań, obszarów i procesów. Kierownicy projektów, programów i zespołów. Kierownicy produktu, oraz managerowie średniego szczebla.

FORMA ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, ćwiczenia, dyskusja

KORZYŚCI
Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat:
 • rozwiązywania problemów pojawiających się w toku trwania projektu
 • rozwiązywania sporów z pracownikami w tym konfliktów personalnymi pojawiających się podczas pracy
 • zarządzania rozproszonym zespołem
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, certyfikat ukończenia szkolenia

Zakres merytoryczny
 • Mam przejąć projekt w połowie (albo – o zgrozo-na finiszu): od czego zacząć?
 • Ratunku mój projekt jest zagrożony – co robić?
 • Opór ze strony organizacji, klienta, partnera – jak go pokonać?
 • Problemy z członkiem zarządu- jak to ugryźć?
 • Konflikt w zespole – jak go rozwiązać?
 • Zespół wirtualny i inne współczesne wyzwania.
 • Oni nic nie rozumieją, czyli różnice międzykulturowe.
 • Czy na pewno umiesz korzystać z maila?
 • Sprytne narzędzia, które pomogą Ci w pracy.
 • Pułapka produktywności, czyli nowoczesność nowoczesnością ale Peter Ducker miał rację.
 • Super, a gdzie szukać pomocy kiedy natrafię na kolejne problemy?
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 1 dzień
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń

Wyślij wiadomość