Strona główna Szkolenia Zarządzanie zasobami ludzkimi Techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem

Techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem

Szkolenie, które ma na celu poprawę umiejętności radzenia sobie ze stresem, we wszystkich dziedzinach życia. Możliwość poznania indywidualnych predyspozycji uczestnika.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie, które ma na celu poprawę umiejętności radzenia sobie ze stresem, we wszystkich dziedzinach życia. Możliwość poznania indywidualnych predyspozycji uczestnika.

ADRESACI
Osoby:
 • narażone na stresującą pracę;
 • odczuwające potrzebę zniwelowania skutków stresu w swoim życiu;
 • dążące do zdrowego i szczęśliwego życia;
 • obciążone nadmierną ilością obowiązków
 • pragnące przywrócić równowagę wewnętrzną i radość życia.
FORMA ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, ćwiczenia, dyskusja

KORZYŚCI
 • Poznanie metod redukowania stresu i nauka skutecznego posługiwania się nimi;
 • Przejęcie kontroli nad własnymi emocjami;
 • Poznanie praktycznych ćwiczeń redukujących objawy stresu w ciele;
 • Nauka metod dbania o własne zdrowie psychofizyczne;
 • Identyfikacja stresorów w miejscu pracy i zdobycie umiejętności radzenia sobie z napięciem;
 • Wzrost zadowolenia z wykonywanej pracy;
 • Zmiana nawyków myślowych, które odpowiadają za pojawienie się reakcji stresowej;
 • Nauka pozytywnego myślenia.
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, narzędzia do autodiagnozy, zestaw ćwiczeń, certyfikat ukończenia szkolenia

Zakres merytoryczny
 • Work-life balance – jak osiągnąć równowagę w życiu i pracy;
 • Koło życia według Paula Meyera – narzędzie do autodiagnozy;
 • Diagnoza obszarów funkcjonowania w kontekście zachowania równowagi;
 • Stres jako poważna przeszkoda w osiąganiu równowagi i celów życiowych;
 • Czym jest stres i co go powoduje;
 • Trzy fazy reakcji stresowej;
 • Jak stres wpływa na ciało i umysł;
 • Symptomy stresu na poziomie myśli, zachowań, emocji, ciała, sprawności intelektualnej;
 • Czynniki warunkujące odporność na stres;
 • Nieracjonalne myśli i zamartwianie się;
 • Jaka jest moja podatność na stres – narzędzie do autodiagnozy;
 • Stres w pracy;
 • Stresory w miejscu pracy – mapa stresorów;
 • Trzy główne postawy w komunikacji międzyludzkiej;
 • Jak uniknąć konfliktów w pracy;
 • Kiedy stres zwiększa, a kiedy obniża efektywność wykonywanych zadań;
 • Stres pozytywny (eustres), stres negatywny (dystres) – jak je rozpoznać w aspekcie zawodowym;
 • Skutki stresu w miejscu pracy;
 • Nieskuteczne metody w walce ze stresem;
 • Niezwykle skuteczne sposoby pozbywania się stresu w różnych sytuacjach życiowych (rozwiązywanie problemów, radzenie sobie zorientowane na emocje, przez nadawanie znaczenia);
 • Psychologiczne techniki radzenia sobie ze stresem;
 • Stres a nasze ciało.
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni + 1 dzień follow up
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń