Strona główna Szkolenia Lean IT® Warsztaty Value Stream Mapping

Warsztaty Value Stream Mapping

Autorski warsztat Value Stream Mapping skoncentrowany jest na pokazaniu i zastosowaniu w procesach IT, metody, za pomocą której identyfikowane i eliminowane są przypadki marnotrawstwa w procesach a tym samym zwiększona zostaje ich efektywność i wydajność działania.

CELE SZKOLENIA/WARSZTATU

Zrozumienie i poznanie praktycznego zastosowania metody mapowania strumienia wartości (Value Stream Mapping) w odniesieniu do procesów w organizacji usługowej IT.

ADRESACI

Osoby zajmujące się zarządzaniem jakością w organizacji IT, w szczególności odpowiedzialne za efektywność i wydajność procesów a także za ustawiczne doskonalenie usług IT; właściciele oraz menedżerowie procesów i usług IT.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja i ćwiczenia praktyczne

KORZYŚCI
 • Uczestnicy szkolenia poznają:
  • podstawowe zagadnienia filozofii LEAN IT oraz SixSigma,
  • technikę mapowania strumienia wartości (Value Stream Mapping) w odniesieniu do procesów IT,
  • możliwości zastosowania VSM w obszarze IT.
 • Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniach, w czasie których:
  • zdefiniują strumienie wartości w swojej organizacji,
  • przedstawią stan „AS IS” dla wybranego procesu,
  • rozpoznają obszary wymagające poprawy (marnotrawstwa),
  • zidentyfikują działania nieprzynoszące wartości dla klienta procesu,
  • zaproponują sposób wyeliminowania marnotrawstw,
  • zilustrują stan „TO BE”.
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania usługami IT, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), certyfikat ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny
 • Podstawowe zagadnienia filozofii LEAN IT i metody SixSigma, w szczególności:
  • Klient i wartość (Customer i Customer value),
  • Głos klienta (Voice of the customer),
  • Strumień wartości (Value stream),
  • Proces,
  • Marnotrawstwa (wastes) w obszarze IT.
 • Procesy w organizacji IT a strumień wartości.
 • Mapowanie strumienia wartości jako technika służąca poprawie wydajności i efektywności procesu.
 • Wykorzystanie techniki SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) w mapowaniu strumienia wartości.
 • Wybór właściwej metody wizualizacji procesu – diagram spagetti, diagram rozmieszczenia etc.
 • Identyfikacja marnotrawstwa w procesach IT.
 • Rola komunikacji w funkcjonowaniu procesów IT.
 • Ćwiczenia praktyczne – mapowanie strumienia wartości na wybranym przykładzie.
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 1 dzień
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie

Pobierz katalog szkoleń