Work&Life Balance

Szkolenie mające na celu poznanie sposobów efektywnego wyznaczania życiowych i zawodowych celów. Znalezienie synergii między pracą a rozwojem osobistym, zawodowym i prywatnym.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie mające na celu poznanie sposobów efektywnego wyznaczania życiowych i zawodowych celów. Znalezienie synergii między pracą a rozwojem osobistym, zawodowym i prywatnym.

ADRESACI
Osoby, które:
 • są zainteresowane Work&Life Balance, pragną zachować zdrowie, motywację i chęć do pracy;
 • pracują na kierowniczych stanowiskach;
 • zarządzają ludźmi lub projektami;
 • zajmują się sprzedażą, finansami, IT itp.
FORMA ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, ćwiczenia, dyskusja

KORZYŚCI
 • Zrozumienie, że praca zawodowa jest integralną częścią życia współczesnego człowieka;
 • Osiągnięcie harmonii w tej sferze pozytywnie wpływa na motywację, twórczość, jakość relacji służbowych;
 • Ochrona przed wypaleniem zawodowym;
 • Zapoznanie się ze sposobami umiejętnego wykorzystywania czasu i własnej energii;
 • Poznanie ograniczających przekonań i ich prorozwojowe przeformułowanie;
 • Poznanie sztuki zachowania balansu między pracą a życiem prywatnym;
 • Wzrost efektywności pracy i zadowolenia z jakości życia osobistego;
 • Dla firmy: sposób, by mieć efektywnych, zadowolonych, ambitnych, lojalnych i zmotywowanych pracowników.
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, certyfikat ukończenia szkolenia

Zakres merytoryczny
 • Work-life balance własna definicja (m.in.) Czy work-life balance jest osiągalny? – koło życia wg P.Meyera;
 • Cele i priorytety oraz ich umiejscowienie w czasie jako ważny element work-life balance (m.in.) Sztuka formułowania celów, jak efektywnie wyznaczać priorytety w życiu prywatnym i zawodowym, matryca Eisenhovera – zarządzanie sobą w czasie – wzrost efektywności;
 • Jak odczuwamy upływ czasu (m.in.) Autodiagnoza produktywności i efektywności w pracy;
 • Moja wewnętrzna motywacja i wytrwałość w postanowieniach (m.in.) Wizualizacja efektów, analiza sił pola Kurta Levina – określenie obszarów do rozwoju, zmiana wg Kurta Levina;
 • Siedem kroków w drodze do osiągania równowagi
  • Praca nad dobrą komunikacją,
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii, pozwalająca na optymalną organizację czasu,
  • Asertywność,
  • Odpoczynek,
  • Poczucie bycia wystarczająco dobrym,
  • Czas wolny,
  • Praca z domu;
 • Wykorzystywanie naszych zasobów energii w dążeniu do work-life balance (m.in.)
  • Stres pozytywny - eustres - (chęć do pracy, przyjmowanie wyzwań),
  • Stres negatywny - dystres - (strach, pustka w głowie, objawy fizyczne, niechęć do pracy);
 • Dokąd zmierzasz, czyli idealny styl życia;
 • Dziesięć zasad utrzymania równowagi między pracą a życiem osobistym.
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 1 dzień
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń