Strona główna Szkolenia Wprowadzenie do Agile i Scrum

Wprowadzenie do Agile i Scrum

Jednodniowy autorski program dostarcza uczestnikom podstawowej wiedzy o metodyce AGILE oraz podejściu Scrum, pokazuje ich wzajemne powiązania oraz zastosowania w zarządzaniu projektami ze szczególnym uwzględnieniem projektów IT.

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie i zrozumienie podejścia Agile oraz Scrum w stopniu pozwalającym na praktyczny udział w projektach zwinnych. Obalenie mitów oraz wyjaśnienie często pojawiających się wątpliwości.

ADRESACI

Wszystkie osoby biorące udział w projektach (niezależnie od branży i tematyki) i pełniące role kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz pozostałych interesariuszy projektów.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja

KORZYŚCI
 • Uczestnicy szkolenia poznają:
  • genezę i filozofię Agile,
  • podstawowe pojęcia i zasady Scrum,
  • najlepsze praktyki pracy z zespołami zwinnymi,
  • różnice między zarządzaniem a realizacją projektu zwinnego
  • sposoby unikania najczęstszych przyczyn niepowodzeń w projektach zwinnych
 • Słuchacze zdobędą podstawową wiedzę pozwalającą na:
  • udział w projektach zwinnych,
  • dobór narzędzia adekwatnego do kwestii do zrealizowania,
  • dalszy rozwój w obszarze Agile.
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania projektami, materiały merytoryczne w formie drukowanej, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), certyfikat ukończenia szkolenia

Zakres merytoryczny
 • Geneza podejścia Agile, , czym jest zwinność – fakty i mity.
 • Zarządzanie projektem a realizacja projektu.
 • Podejścia do zarządzania projektami: podejście tradycyjne (waterfall) oraz podejście zwinne (agile).
 • Adaptacja Agile na przykładzie Scrum framework:
  • podstawowe cechy: czym jest a czym nie jest,
  • Artefakty, Role, Wydarzenia,
  • cechy zespołów pracujących w oparciu o Scrum.
 • Najlepsze praktyki – wnioski z lat doświadczeń.
 • Najczęstsze błędy – na czym zwykle można się potknąć.
 • Czy SCRUM nadaje się do wszystkiego?
 • Narzędzia wspierające implementację Scrum.
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 1 dzień
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Polskie/Angielskie

Pobierz katalog szkoleń