Strona główna Szkolenia Wprowadzenie do AgilePM

Wprowadzenie do AgilePM

Zapoznanie z AgilePM na poziomie pozwalającym brać udział w projekcie zarządzanym zwinnie.

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie z AgilePM na poziomie pozwalającym brać udział w projekcie zarządzanym zwinnie.

ADRESACI

Wszystkie osoby biorące udział w projektach (niezależnie od branży i tematyki) i pełniące role kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz pozostałych interesariuszy projektów.

FORMA ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja

KORZYŚCI
Uczestnicy warsztatu poznają:
 • genezę, filozofię, założenia Agile
 • różnice między zarządzaniem a realizacją projektu zwinnego
 • szczegółowo pojęcia i zasady AgilePM,
 • role i produkty w projekcie,
 • jak dobrać metodykę zarządzania projektem
 • różne style zarządzania – skuteczne i elastyczne projekty w zestawieniu z podejściem tradycyjnym
 • przykłady implementacji i narzędzi
Słuchacze zdobędą szczegółową wiedzę pozwalającą na:
 • udział w projektach zwinnych,
 • dobór narzędzia adekwatnego do kwestii do zrealizowania,
 • dalszy rozwój w obszarze Agile.
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, certyfikat ukończenia szkolenia

 

Zakres merytoryczny
 • Geneza podejścia Agile, czym jest zwinność – fakty i mity.
 • Zarządzanie projektem a realizacja projektu.
 • Podejścia do zarządzania projektami: podejście tradycyjne (waterfall) oraz podejście zwinne (agile).
 • Czy AgilePM jest dla mnie?
 • Cykl życia projektu
 • Procesy i produkty AgilePM
 • MoSCoW i Timeboxing – jak dostarczać to co trzeba i na czas
 • Planowanie krótko- i długoterminowe, kontrola, iteracyjność i przyrostowość
 • Ludzie – role i odpowiedzialności, komunikacja; jestem Scrum Masterem czy Kierownikiem Projektu?
 • Czy i jak planować, estymacje, zarządzanie wymaganiami (backlog).
 • Jakość bez kompromisów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Narzędzia wspierające implementację AgilePM
 • Budżetowanie i kontraktowanie w projektach Agile
 • Liczebność grupy : 6-12 osób
 • Czas trwania : 1 dzień
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń

Wyślij wiadomość